Đang tải...

Chào ngày mới an lành!

"Thay đổi làm cho người ta khá hơn, nhưng muốn hoàn thiện phải thay đổi thường xuyên"

một số đề thi nguyên lý máy cho anh em tham khảo

Thảo luận trong 'Giáo trình cơ sở ngành' bắt đầu bởi damnguyen, 1/5/09.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. damnguyen
  Offline

  damnguyen <b>SIÊU XE</b>

  Tham gia ngày:
  17/3/09
  Số km:
  221
  Được đổ xăng:
  16
  Xăng:
  437 lít xăng
  Khoa : Cơ khí
  Bộ môn : Kỹ thuật máy
  Đề thisố: 01
  Môn học : nguyên lý máy
  Học phần : F1
  thời gian thi : 90’
  Tr*ởng bộ môn
  Ký duyệt
  1. Thế nào là ràng buộc trùng, ràng buộc thừa và bậc tự do thừa của cơ cấu.
  Hãy cho ví dụ minh họa.
  2. Cơ cấu tay quay con tr*ợt chính tâm có tay quay, quay đều w1 = 20 rad/s, kích th*ớc tay quay và thanh truyền lần l*ợt là l1 = 0,1 m và l2 = 0,2 m.
  Lập các biểu thức giải tích để tính các chuyển vị góc, vận tốc và gia tốc góc của thanh truyền, các chuyển vị góc, vận tốc và gia tốc của thanh truyền, các chuyển vị, vận tốc và gia tốc của con tr*ợt.
  Hãy thay số tính vận tốc con tr*ợt tại vị trí tay quay j1 = 900 và so sánh kết quả đó với ph*ơng pháp vẽ.
  Khoa : Cơ khí
  Bộ môn : Kỹ thuật máy
  Đề thisố: 02
  Môn học : nguyên lý máy
  Học phần : F1
  thời gian thi : 90’
  Tr*ởng bộ môn
  Ký duyệt
  1. Cơ cấu tay quay con tr*ợt chính tâm và cơ cấu tay quay con tr*ợt lệch tâm khác nhau chỗ nào ? Khi nào dùng cơ cấu tay quay con tr*ợt lệch tâm
  Vận tốc giới là gì ? Các yếu tố ảnh h*ởng đến khả năng làm việc của bộ truyền đai ?
  2. Cơ cấu sin đ*ợc mô tả bằng l*ợc đồ nh* hình vẽ, có tay quay quay đều với vận tốc góc w1 = 20 rad/s, chiều dài tay quay là l1 = 0,2 m.
  Hãy lập các biểu thức giải tích các chuyển vị, vận tốc và gia tốc của thanh tr*ợt 3 theo vị trí góc quay j1 của khâu dẫn.
  Thay số tính vận tốc, gia tốc của thanh 3 ứng với vị trí tay quay j1 = 450, sau đó kiểm tra kết quả trên bằng ph*ơng pháp vẽ.

  Tr*ờng đại học GTVT
  Khoa : Cơ khí
  Bộ môn : Kỹ thuật máy
  Đề thisố: 03
  Môn học : nguyên lý máy
  Học phần : F1
  thời gian thi : 90’
  Tr*ởng bộ môn
  Ký duyệt
  1. Tính lực ngang tác dụng vào vật tr*ợt trên rãnh nghiêng cho cả hai tr*ờng hợp:
  - Vật đ*ợc đẩy đi lên.
  - Vật tr*ợt xuống.
  áp dụng các kết quả trên để tính mômen cần thiết để vặn chặt đai ốc trong khớp ren vít.
  2. Cơ cấu culít có tay quay quay đều với vận tốc góc w1 = 20 rad/s, chiều dài tay quay là l1 = 0,2 m ; khoảng cách O1O2 là l0 = 0,4 m ; lAB = 0,6 m.
  Bằng ph*ơng pháp vẽ, hãy xác định vận tốc và gia tốc điểm B thuộc thanh culít tại vị trí cơ cấu nh* hình vẽ.


  Khoa : Cơ khí
  Bộ môn : Kỹ thuật máy
  Đề thisố: 04
  Môn học : nguyên lý máy
  Học phần : F1
  thời gian thi : 90’
  Tr*ởng bộ môn
  Ký duyệt


  1. Thế nào là nhóm tĩnh định, nhóm tĩnh định loại 2, loại 3, loại 4 ? Cho hình vẽ minh họa.
  Hãy tách các nhóm tĩnh định từ cơ cấu cho trong hình bên và cho biết cơ cấu cho trong hình bên và cho biết cơ cấu thuộc loại mấy ?


  2. Hãy cân bằng trục quay trên có gắn hai vật nặng nh* hình vẽ. Biết khối l*ợng các vật là m1 = 5 kg, m2 = 10 kg, các bán kính véc tơ t*ơng ứng r1 = 0,2 m ; r2 = 0,1 m và trị số các khoảng cách a = 0,2 m. hai mặt phẳng cân bằng là mặt T và P.
  Tr*ờng đại học GTVT
  Khoa : Cơ khí
  Bộ môn : Kỹ thuật máy
  Đề thisố: 05
  Môn học : nguyên lý máy
  Học phần : F1
  thời gian thi : 90’
  Tr*ởng bộ môn
  Ký duyệt
  1. Hãy trình bày ph*ơng pháp cân bằng máy trên móng (có ví dụ minh họa).
  2. Hãy xác định lực quán tính tác dụng lên thanh lắc CD của cơ cấu 4 khâu bản lề ở vị trí nh* hình vẽ.
  Biết kích th*ớc các khâu:
  AB = l1 = 0,2 m ; BC = l2 = 0,4 m ; CD = l3 = 0,6 m.
  Thanh CD có khối l*ợng m = 10 kg, trọng l*ợng tâm S của thanh nằm ở điểm giữa của thanh, mômen quán tính của thanh đối với trục qua trọng tâm là J = 0,4 kg.m2. Khâu dẫn AB quay đều với w1 = 10 rad/s.
  Khoa : Cơ khí
  Bộ môn : Kỹ thuật máy
  Đề thisố: 06
  Môn học : nguyên lý máy
  Học phần : F1
  thời gian thi : 90’
  Tr*ởng bộ môn
  Ký duyệt
  1. Hiện t*ợng tự hãm là gì ? ý nghĩa của nó trong kỹ thuật ?


  2. Hãy xác định lực quán tính tác dụng lên thanh 3 của cơ cấu culít khi tay quay OA ở vị trí nằm ngang nh* hình vẽ.
  Biết kích th*ớc các khâu:
  OA = l1 = 0,2 m ; OB = l0 = 0,4 m
  Thanh 3 có khối l*ợng m3 = 20 kg, trọng tâm đặt tại điểm S3 với BS3 = = 0,4 m ; mômen quán tính của thanh đối với trục qua trọng tâm J3 = 0,8 kg.m2. Tay quay OA đều với w1 = 10 rad/s.
  Tr*ờng đại học GTVT
  Khoa : Cơ khí
  Bộ môn : Kỹ thuật máy
  Đề thisố: 07
  Môn học : nguyên lý máy
  Học phần : F1
  thời gian thi : 90’
  Tr*ởng bộ môn
  Ký duyệt
  1. Định nghĩa nhóm Axua, tại sao khi phân tích động học và phân tích lực lại tách cơ cấu ra thành các nhóm Axua. Trình tự giải bài toán phân tích áp lực khớp động.
  2. Tính vận tốc, gia tốc điểm C trong cơ cấu 4 khâu bản lề tại vị trí nh* hình vẽ, nếu tay quay AB quay đều với vận tốc góc w1 = 10 s-1.
  Kích th*ớc các khâu:
  lAB = lCD = 0,1 m ; lBC = lAD = 0,2 m.
  Khoa : Cơ khí
  Bộ môn : Kỹ thuật máy
  Đề thisố: 08
  Môn học : nguyên lý máy
  Học phần : F1
  thời gian thi : 90’
  Tr*ởng bộ môn
  Ký duyệt
  1. Các loại lực tác dụng lên cơ cấu và máy.
  Cách xác định hợp lực của lực quán tính trong khâu chuyển động song phẳng.


  2. Xác định vận tốc điểm C thuộc khâu 3 của cơ cấu nh* hình vẽ, tại vị trí góc AOB = ABC = 900.
  Biết kích th*ớc các khâu:
  lOA = lBC = 100 mm ; lOB = 180 mm.
  Tay quay OA quay đều theo chiều kim đồng hồ với vận tốc góc w1 = 20 s-1.
  Tr*ờng đại học GTVT
  Khoa : Cơ khí
  Bộ môn : Kỹ thuật máy
  Đề thisố: 09
  Môn học : nguyên lý máy
  Học phần : F1
  thời gian thi : 90’
  Tr*ởng bộ môn
  Ký duyệt
  1. Trình bầy ph*ơng pháp cân bằng trong cân bằng tĩnh và cân bằng động.


  2. Tính vận tốc và gia tốc góc của các khâu trong cơ cấu culit ở vị trí góc BAC = 900, nếu tay quay AB quay đều với vận tốc góc w1 = 10 s-1.
  Kích th*ớc các khâu:
  lAB = lAC = 0,2 m


  Khoa : Cơ khí
  Bộ môn : Kỹ thuật máy
  Đề thisố: 10
  Môn học : nguyên lý máy
  Học phần : F1
  thời gian thi : 90’
  Tr*ởng bộ môn
  Ký duyệt
  1. Ma sát trong rãnh nghiêng và các ứng dụng kết quả nghiên cứu trong kỹ thuật.
  2. Tính áp lực trong các khớp động và lực cân bằng trên khâu dẫn 1 (đặt tại B) của cơ cấu 4 khâu của cơ cấu .
  Cho tr*ớc kích th*ớc các khâu của cơ cấu:
  lAB = 0,5lBC = 0,5lCD = 1 m.
  Khâu BC nằm ngang.
  Lực cản P2 = P3 = 1000N tác động tại điểm giữa khâu 2 và khâu 3.

  Tr*ờng đại học GTVT
  Khoa : Cơ khí
  Bộ môn : Kỹ thuật máy
  Đề thisố: 11
  Môn học : nguyên lý máy
  Học phần : F1
  thời gian thi : 90’
  Tr*ởng bộ môn
  Ký duyệt


  1. Trình bày khái niệm ma sát lăn, điều kiện lăn không tr*ợt.
  2. Tính áp lực trong các khớp động và mômen cân bằng trên khâu dẫn 1 của cơ cấu 4 khâu bản lề phẳng.
  Cho tr*ớc kích th*ớc các khâu của cơ cấu:
  lAB = 0,5lBC = 0,5lCD = 0,5 m.
  Khâu BC nằm ngang, các góc j1 = 900 , j3 = 450 , lực cản P3 = 1000N tác động tại điểm giữa khâu 3 với a3 = 900.

  Khoa : Cơ khí
  Bộ môn : Kỹ thuật máy
  Đề thisố: 12
  Môn học : nguyên lý máy
  Học phần : F1
  thời gian thi : 90’
  Tr*ởng bộ môn
  Ký duyệt
  1. Mục đích nghiên cứu ma sát trong máy ?
  Giải thích các khái niệm : "Góc ma sát" ; "Hệ số ma sát".


  2. Thiết lập các biểu thức tính vận tốc và gia tốc khâu 3 của cơ cấu sin tại vị trí j1 = 00 , 450 , 900.
  Biết lAB = 0,1 m ; tay quay AB quay đều theo chiều kim đồng hồ với vận tốc góc w1 = 10s-1.
  Kiểm nghiệm lại kết quả tại 3 vị trí đó của j1 bằng cách vẽ họa đồ vận tốc và gia tốc.
  Tr*ờng đại học GTVT
  Khoa : Cơ khí
  Bộ môn : Kỹ thuật máy
  Đề thisố: 13
  Môn học : nguyên lý máy
  Học phần : F1
  thời gian thi : 90’
  Tr*ởng bộ môn
  Ký duyệt


  1. Ma sát trong rãnh nghiêng và ứng dụng kết quả nghiên cứu trong kỹ thuật.
  2. Cơ cấu 4 khâu bản lề có ta
  y quay AB quay đều với vận tốc góc w1 = 20 s-1 theo chiều nh* hình vẽ.
  Biết kích th*ớc của tất cả các khâu:
  lAB = 150 mm ; lBC = 300 mm ; lCD = 450 mm ; lAD = 300 mm

  Dùng ph*ơng pháp Họa đồ vận tốc và Gia tốc để xác định vận tốc và gia tốc của các điểm B và C, vận tốc góc và gia tốc góc của khâu 2 và khâu 3 tại vị trí CD thẳng đứng và A, B, C thẳng hàng (ABC = 1800).
  Khoa : Cơ khí
  Bộ môn : Kỹ thuật máy
  Đề thisố: 14
  Môn học : nguyên lý máy
  Học phần : F1
  thời gian thi : 90’
  Tr*ởng bộ môn
  Ký duyệt
  1. Hiện t*ợng tự hãm là gì ? ứng dụng trong kỹ thuật. Điều kiện để xảy ra tự hãm trong khớp ren vít.
  2. Xác định áp lực khớp động trong các khớp và mômen cân bằng nhóm tác dụng lên khâu dẫn AB của có cấu 6 khâu phẳng tại vị trí nh* hình vẽ khi khâu 5 chịu nhóm tác dụng mômen M5.
  Biết kích th*ớc và bỏ qua trọng l*ợng các khâu.

  Tr*ờng đại học GTVT
  Khoa : Cơ khí
  Bộ môn : Kỹ thuật máy
  Đề thisố: 15
  Môn học : nguyên lý máy
  Học phần : F1
  thời gian thi : 90’
  Tr*ởng bộ môn
  Ký duyệt
  1. Trình bày các khái niệm: chi tiết máy, khâu, khớp, khớp động, chuỗi động, cơ cấu và máy. Các ph*ơng pháp phân loại khớp động, chuỗi động và cơ cấu.
  2. Trong giai đoạn chuyển động bình ổn của máy, đồ thị động năng biến đổi theo mômen quán tính thay thế của máy có dạng một đ*ờng tròn bán kính r = 20mm, tâm O có tọa độ: x0 = 90mm ; y0 = 80mm.
  Tính hệ số không đều của chuyển động máy trong giai đoạn chuyển động bình ổn.
  Biết tỷ lệ xích của đồ thị và .
  Nếu hệ số không đều của máy [d] = 0,1 ; tính mômen quán tính của bánh đà.
   
 2. MinhHoang
  Offline

  MinhHoang Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  31/3/09
  Số km:
  585
  Được đổ xăng:
  25
  Xăng:
  426 lít xăng
  bạn có đề thi.và đề cương của trường mình không ? post lên cho anh em tham khảo đi,tụi tui chuẩn bị học rồi nè,cám ơn trước nhen
   
 3. Wanner
  Offline

  Wanner Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  26/3/09
  Số km:
  792
  Được đổ xăng:
  33
  Xăng:
  404 lít xăng
  bó tay,đề nào cũng "như hình vẽ" mà nhìn wai ko thấy cái hình ẩn ở đâu......!!??
  Edit lại fat nha đại ka
   
 4. thilaihoai
  Offline

  thilaihoai Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  17/7/09
  Số km:
  35
  Được đổ xăng:
  0
  Xăng:
  5 lít xăng
  pót lai roi giai ra luon di nha:D:D:D
   

Chia sẻ trang này