Đang tải...

Chào ngày mới an lành!

"Để tâm nghiền ngẫm mãi thì lẽ gì mà không nghĩ ra, kiên gan bền chí mãi thì việc gì mà làm chẳng nổi"

Công nghệ vật liệu Phục hồi - bảo dưỡng accu (song ngữ)

Thảo luận trong 'Công nghệ mới' bắt đầu bởi HUIVN, 16/5/10.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. HUIVN
  Offline

  HUIVN Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  20/3/10
  Số km:
  453
  Được đổ xăng:
  26
  Xăng:
  -870 lít xăng
  Abstract:

  Accu chì có tuổi thọ khá dài nếu sử dụng đúng cách, bảo trì bảo dưỡng đúng qui chuẩn. Tuy nhiên điều này không phải là dễ dàng thực hiện.
  Lead battery life is quite long if used them properly, in correct maintenance standard. However this is not easily done.

  Khi có các sai sót kỹ thuật trong chế tạo + vận hành + bảo trì accu thì sự hư hỏng dần dần xuất hiện --> accu không thể vận hành đúng tính năng của nó và có yêu cầu sửa chữa hoặc thay thế. Tiến trình này chậm rãi nhưng thời điểm xuất hiện trở ngại thì đột ngột. Điều đó gây nên các thiệt hại cho người và đơn vị doanh nghiệp sử dụng accu.
  When there are technical flaws in the manufacturing + operation + maintenance of battery that failure is gradually appear --> battery can not operate properly and must to repair or replace them. This process is slow but the time it appeared a sudden obstacle.It causes damage to the user or business unit used the battery.

  1/. Trở ngại cho công việc đúng lúc cần đến tác dụng của accu : nguồn accu cho chuyển năng (UPS, BTS …) lúc cúp điện không đủ dùng, nguồn accu không đủ khởi động máy (ô tô, tàu thuyền …). Điều này đưa đến thiệt hại kinh tế và kỹ thuật nhiều khi rất lớn.
  Barriers to work at the right function time of battery: battery for power transfer function (UPS, BTS ...) was not enough power, not enough battery power to boot machines (depart cars, boats ...).Sometimes this leads to very large econo - technical losses.

  2/. Chi phí thay mới accu (hay hệ thống accu) không phải rẻ
  , nhất là accu của các hệ thống đắt tiền. Việc thay thế chúng rất không nhẹ nhàng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng vì trọng lượng accu rất lớn, giá thành cao; do đó thường là một gánh nặng tài chính.
  Cost of replacement battery (or battery system) will not be cheap, especially the battery of expensive systems. The replace are not gentle because battery weight is very large, high cost, which is often a financial burden.

  3/. Accu thải loại là một nguồn ô nhiễm rất lớn đối với môi trường sống và an toàn sinh học của con người.
  Battery disposal is a huge source of pollution to the environment and secure biological life of man.

  Do đó mà người ta thường xuyên tìm kiếm các giải pháp phục hồi accu để giải quyết một phần vấn nạn nói trên.
  So that people often find solutions to restore the battery to solve the partial problem.

  Các qui trình phục hồi - bảo dưỡng accu chì
  Restoration - maintenance processes for lead battery

  I/ Qui trình phục hồi – bảo dưỡng accu chì cổ điển :

  Classic restoration - maintenance process for lead battery :

  Qui trình truyền thống phục hồi và bảo dưỡng accu chì dạng “ướt” (dùng dung môi lỏng / hở hay kín khí) đã được sử dụng từ đầu thế kỷ trước ở khắp nơi trên thế giới ... cho đến bây giờ.
  Traditional restoration process and maintenance of battery lead a "wet" type (using a liquid medium / open or closed gas) has been used since early last century all over the world ...until now.

  Sau khi chọn lựa accu trong đối tượng phục hồi – bảo dưỡng + sửa chữa các hư hỏng nhẹ + chuyển các accu về tình trạng sẵn sàng phục hồi bảo dưỡng thì tiến hành qui trình phục hồi - bảo dưỡng.
  After choosing the object recovery battery - maintenance and repair of soft damage + change on the battery status is ready to recover, to conduct maintenance recovery process - maintenance.

  Qui trình phục hồi và bảo dưỡng accu chì cổ điển diễn ra theo 4 bước :
  Classic process to restore and maintain lead battery during in four steps:

  1/. Khử Sulfat chì :
  Lead sulfate reduction:

  Nguyên tắc khử sulfat chì dựa trên phản ứng hoá học :
  Principles of lead sulfate reduction based on chemical reactions:

  Pb SO4 + H2O --> H2 SO4 + PbO (1)

  Do đó người ta tiến hành :

  - Rút (tháo) dung môi acide sulfuric trong accu rồi thay bằng lượng nước cất tương ứng.

  - Nạp điện phục hồi.

  So we proceed:
  - Absorb sulfuric acide solvent and then replaced by the corresponding amount of distilled water.
  - Electrolysis restored.


  Quá trình nạp điện phục hồi sử dụng dòng điện ~ 1,25 % dung lượng, điện phân trong thời gian rất dài tuỳ theo mức độ sulfat hoá các tấm cực, có thể diễn ra trong thời gian từ 80 giờ đến 100 giờ. Nếu nồng độ Sulfuric acide của dung môi tăng > 10% thì phải thay nước cất mới hoặc châm thêm nước cất để giảm nồng độ. Lý do của việc sử dụng dòng điện rất thấp này là tránh việc chỉ điện phân nước (cất) mà không diễn ra phản ứng (1) như mong muốn; thậm chí là phản ứng nghịch giữa sulfuric acide và ocide chì vừa được tạo ra :
  Electrolysis recovery process must to use electric current ~ 1.25% of capacity, electrolyte in a very long time depending on the severity of the broken pole sulfate, may occur during the period from 80 hours to 100 hours.Sulfuric acide If the concentration of solvent increased> 10% must be new or distilled water instead of distilled water added to reduce the guideline levels.The reason of the use of very low electrical current is just avoid the electrolysis of water (distilled) with no reaction takes place (1) as expected, even adverse lead ocide and sulfuric acide newly created

  H2 SO4 + PbO --> Pb SO4 + H2 /^ + ½ O2 /^ (2)


  Chỉ tiêu trực quan là dung dịch không được “sôi”.
  Target intuitive is the solution cannot rumble.

  2/. Nạp điện phân cực cơ sở :

  Recharge for basic polarization

  - Rút dung môi acide sulfuric nồng độ thấp nói trên.
  - Tiến hành tra dung môi acid sulfuric nồng độ cao đến chuẩn sử dụng.
  - Nạp với dòng điện ~ 1/20 dung lượng, trong 24 giờ.
  - Absorb the low concentration sulfuric acide.
  - To investigate the solvent concentrated sulfuric acid to the standard used.
  - Recharge by the current ~ 1 / 20 of the capacity, in 24 hours.


  3/. Xả điện :
  Discharge:

  Với tải giả tương đương với mục tiêu sử dụng, người ta tiến hành phóng điện xuống điện áp định mức 1,8 V / ngăn bình accu (~ 10,8 V đối với accu 12V). Mục đích của quá trình xả điện này là khôi phục trạng thái phân cực cơ bản của các tấm cực bình accu.
  With a load equivalent to false targets used, we proceed to discharge voltage limits 1.8 V / battery compartment (~ 10.8 V for 12V battery). The purpose of this discharge process is to restore basic state polarization of the battery plates.

  4/. Nạp điện trữ năng :

  Energy storage charging

  Với dòng điện ~ 1/8 dung lượng trong thời gian 8 giờ đến 10 giờ, accu được nạp đầy điện. Accu được để nguội + làm vệ sinh công nghiệp và sẵn sàng quay trở lại vị trí chức năng (sử dụng).
  With the current ~ 1 / 8 of the capacity during 8 hours to 10 hours, fully battery charged. Battery be cool + industrial cleaning and is ready to return to the position function (use).

  Nhận xét :
  Review

  - Chi phí thấp, qui trình dễ thực hiện. Có thể dùng cho các đối tượng có mức đầu tư và định suất tài chính nhỏ, có đủ thời gian.

  - Phục hồi + bảo dưỡng accu theo qui trình cổ điển chỉ phục hồi tối đa 80% tính năng và dung lượng accu và giới hạn trong tối đa 3 lần phục hồi (chỉ còn ~ 50% dung lượng định mức). Dung lượng sau mỗi lần phục hồi càng thấp so với trước. Không nên dùng với các hệ thống đắt tiền.

  - Tổng thời gian phục hồi rất dài --> năng suất + hiệu quả kinh tế của việc phục hồi thấp và thường khó đáp ứng yêu cầu số lớn.

  - Low cost, easy implementation process. Can be used for subjects with an investment and financial performance of small, given enough time to work.
  - Classic process to recover maintenance battery only restore up to 80% of features and battery capacity and maximum limits in three recovery times (~ 50% capacity limits). Capacity to recover after each lower than before. Do not use the progress for expensive systems.
  - Total recovery time is very long. Productivity and economic effects is too low. Difficult to meet the requirements of large numbers.


  II/ Các qui trình phục hồi – bảo dưỡng accu chì cải tiến:

  The improvements process recovery – maintenance for lead battery :

  Trong một cố gắng cải tiến và nâng cấp hoạt động phục hồi – bảo dưỡng accu chì trong vài thập niên gần đây, người ta đưa phụ gia hidro perocide (H2O2) vào hỗn hợp hoá chất.
  In an attempt to improve and upgrade rehabilitation activities - lead battery maintenance in recent decades, people put additives perocide hydrogen (H2O2) to the mixture of chemicals.

  PbSO4 + H2O2 --> H2SO4 + PbO2


  Phản ứng hoá học có vẻ thuận lợi cho quá trình phục hồi, hiệu lực cao nhất cho việc phục hồi bản cực dương (là PbO2 khi đã nạp đầy). Tuy nhiên hidro perocide là một hoá chất phân huỷ nhanh trong ánh sáng và nhiệt độ > 20 độ C. Phản ứng chưa đủ thời gian diễn ra thì quá trình phân rã hidro perocide đã hoàn tất (!).
  Chemical reaction seems favorable for the recovery process, the highest effect for the restoration of the positive (as PbO2 when fully loaded). But hydrogen perocide is a chemical rapid decay in light and temperature > 20 degrees C. When chemical reaction is not enough time, the hydrogen perocide decay process is complete (!).

  H2O2 --> H2O + ½ O2 /^

  Để tránh phân huỷ hidro perocide, qui trình cải tiến phải :

  - Giảm dòng điện phân phục hồi xuống thấp hơn --> thời gian kéo dài thêm.

  - Làm lạnh bể điện phân hoặc giữ nhiệt độ bể điện phân thấp hơn 18 độ C. Điều này chỉ thuận lợi ở các nước ôn đới, hàn đới. Ở nhiệt đới thì điều này làm tăng chi phí phục hồi và bảo dưỡng accu.

  - Thường xuyên châm thêm hidro perocide để bù hao hụt do phân huỷ. Điều này không phải là một liệu pháp khôn ngoan, vì việc châm thêm hidro perocide chỉ thực hiện được ở bề mặt chất điện phân, là nơi nhiệt độ cao hơn khu vực đáy bể điện phân do đối lưu tự nhiên (nóng thì nổi lên trên bề mặt), là nơi cần hidro perocide hơn à hidro perocide càng có khuynh hướng phân huỷ nhanh hơn --> tăng chi phí không cần thiết.

  To avoid decomposition of hydrogen perocide, the improvement process must:
  - Reduce direct current lower down --> recovery time prolonged.
  - Cooling tanks electrolyte or electrolyte holding tank temperature lower than 18 degrees C. This is only advantageous in temperate countries or welding zone. In the tropics, this increases the cost of restoration and maintenance of battery.
  - Constantly adding hydrogen perocide to compensate losses decomposition. This therapy is not wise, because the more hydrogen perocide made only at the surface of the electrolysis tank, where higher temperature than electrolysis tank bottom area to save the natural (float above the hot surface), bottom tank electrolytic hydrogen perocide is needed --> increasing unnecessarily
  costs.

  Dung dịch bảo dưỡng chỉ là nồng độ hoá học thấp mà thôi. Đôi khi có gia tăng sulfuric acide nhưng không có gì khác biệt lớn.
  Maintenance fluid only a low concentration chemical. Sometimes there increase the sulfuric acide but nothing big difference.

   
 2. hohoangson
  Offline

  hohoangson Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  22/3/11
  Số km:
  2
  Được đổ xăng:
  0
  Xăng:
  354 lít xăng
  Bài này cóp từ diễn đàn http://sanphamcongnghemoi.com/forum/showthread.php?p=14064#post14064 , thời gian post : 01/5/2010 , thời gian cóp : 16/5/2010.
  Việc cóp mà không ghi xuất xứ là hành động ăn cắp sản phẩm trí tuệ của người khác, vừa phỉ báng giá trị của chính mình vừa làm hoen ố diễn đàn http://www.oto-hui.com/diendan .

  Làm người ai làm thế ???

  Hổ
   

Chia sẻ trang này