Đang tải...

Chúc các cụ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân!

"Vinh quang không phải là không bao giờ thất bại, mà là cách chúng ta đứng dậy sau mỗi lần gục ngã."

Thay bình nước thắng (phanh) - Replace Brake Master Cylinder -

Thảo luận trong 'English for the Automobile Club' bắt đầu bởi localhost, 3/10/11.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. localhost
  Offline

  localhost Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  1/7/10
  Số km:
  412
  Được đổ xăng:
  16
  Xăng:
  -469 lít xăng
  Các xi lanh phanh là hướng dẫn một phần áp lực thủy lực của hệ thống phanh. Các chủ chứa chất lỏng hãm phanh thủy lực được sử dụng để actuate hệ thống phanh. Phanh chất lỏng chảy qua các thành phần hệ thống phanh và sau đó đến các caliper phanh trước dưới áp lực để làm chậm chiếc xe. Khi một hình trụ tổng thể không bạn có thể gặp một bàn đạp phanh thấp, các xi lanh chủ được chia thành hai phần riêng biệt, các hệ thống áp lực chính và phụ. Hệ thống này đã được tạo ra bên trong xi lanh tổng thể an toàn, nếu một nửa của hệ thống phanh không bạn vẫn sẽ có một nửa còn lại để giúp làm chậm chiếc xe. Lưu ý: Bạn phải biết làm thế nào để chảy máu một hệ thống phanh thủy lực trước khi bạn có thể dịch vụ hoặc thay đổi một xi lanh chủ.


  Lưu ý: Vì lý do dùng công cụ dịch thuật từ google web nên có nhiếu từ tiếng việt bị sai lệch nên mong các bạn hãy đọc kỹ hoặc tốt nhất theo chỉ dẫn từ tiếng anh cho chính xác ...mong các bạn thông cảm.

  The brake master cylinder is the manual hydraulic pressure part of the brake system. The brake master holds hydraulic brake fluid that is used to actuate the brake system. Brake fluid flows through brake system components and then to the front brake caliper under pressure to slow the vehicle. When a master cylinder fails you may experience a low brake pedal, the master cylinder is divide into two separate sections, the primary and secondary pressure systems. This system was created inside the master cylinder for safety; if one half of the brake system fails you will still have the remaining half to help slow the vehicle. Note: You must know how to bleed a hydraulic brake system before you can service or change a master cylinder.


  Step 1 - Identify brake master cylinder and reservoir
  Bước 1 - Xác định tổng thể tích xi lanh thắng và hồ chứa
  [​IMG]
  Identify brake master cylinder components, brake fluid cap, brake master cylinder, fluid lines, and brake fluid level sensor. Inspect for any brake fluid leakage around the master cylinder and check for proper fluid level regularly. If leakage is present replace master cylinder immediately.
  Xác định các thành phần tổng thể tích xi lanh phanh, dầu phanh cap, phanh tổng thể tích xi lanh, dòng chất lỏng, và mức độ phanh cảm biến chất lỏng.Kiểm tra cho bất cứ sự rò rỉ dầu phanh trên xi lanh chủ và kiểm tra mức chất lỏng thích hợp thường xuyên. Nếu rò rỉ hiện diện thay thế xi lanh tổng thể ngay lập tức.  Step 2 - Removing Brake Fluid
  Bước 2 - Xả bỏ dầu thắng
  [​IMG]
  Remove brake fluid reservoir cap and insert brake fluid removal tool, remove as much brake fluid as possible. Then refill and reinstall brake fluid reservoir cap.
  Hủy bỏ nắp hãm phanh hồ chứa chất lỏng và loại bỏ chất lỏng chèn công cụ, loại bỏ như dầu phanh nhiều càng tốt. Sau đó, nạp tiền và cài đặt lại nắp phanh hồ chứa chất lỏng.


  Step 3 - Removing the brake fluid level sensor connector
  Bước 3 - Thào giây cảm ứng của bình dầu thắng

  [​IMG]
  Remove the electrical connector to the fluid level sensor. Most connectors have safety clips that need to be released before they will disconnect.
  Hủy bỏ các kết nối điện để các bộ cảm biến cấp độ chất lỏng. Hầu hết các kết nối có clip an toàn cần được phát hành trước khi họ sẽ ngắt kết nối.


  Step 4 - Removing brake fluid lines
  Bước 4 - Tháo ống dầu thắng
  [​IMG]
  Install a line wrench firmly on the brake fluid lines departing from the master cylinder. A line wrench is a special wrench that holds five points of the fitting as opposed to two points like a normal wrench, which gives this special wrench more power without damaging the fitting than a normal wrench. Apply force to the wrench in a counter clockwise motion to loosen and remove fitting and line in the master cylinder. Repeat operation until all fluid lines are removed. Note: brake fluid will leak from brake lines when removed.
  Cài đặt một đường dây chìa khoá vững chắc trên các đường dầu phanh khởi hành từ các xi lanh chủ. Một chìa khoá dòng là một chìa khoá đặc biệt mà tổ chức năm điểm của các phụ kiện như trái ngược với hai điểm giống như một chìa khoá bình thường, cho năng lượng này chìa khoá đặc biệt hơn mà không làm tổn hại đến phù hợp hơn là một chìa khoá bình thường. Áp dụng vũ lực để chìa khoá trong một chuyển động ngược chiều kim đồng hồ nới lỏng và tháo lắp và đường trong xi lanh chủ. Lặp lại hoạt động cho đến khi tất cả các dòng chất lỏng được loại bỏ. Lưu ý: dầu phanh sẽ bị rò rỉ từ đường phanh khi gỡ bỏ.

  Step 5 - Removing master cylinder mounting bolts
  Bước 5 - Tháo ốc của bình dầu thắng

  [​IMG]
  Insert socket wrench onto master cylinder mounting bolts. After mounting bolts are removed, lift the master cylinder off the mounting studs and out of the vehicle.
  Chèn ổ cắm chìa khoá vào tổng thể tích xi lanh lắp bu lông. Sau khi bu lông gắn được loại bỏ, nâng tổng tích xi lanh ra khỏi cột gắn kết và ra khỏi xe.

  Step 6 - Reinstall and bleed master cylinder system
  Bước 6 - Cài đặt lại và xả hơi trong bình dầu thắng

  [​IMG]
  Reinstall master cylinder, tighten master cylinder mounting bolts and reconnect the fluid lines and fluid level sensor. Refill the master cylinder with new fluid most cars use DOT3 or DOT4 but you should consult the cap on the master cylinder or your owner's manual. Once the master cylinder is full loosen all four brake fluid bleeder screws on the brake caliper or wheel cylinder. Next, press the brake pedal down completely, while holding the brake pedal down have a helper close all four brake bleeder screws. Now allow the brake pedal to return to normal position slowly, this will draw new fluid into the master cylinder body. Continue this procedure until the brake fluid is clean with no air bubbles out of each bleeder, close all bleeders and refill the master cylinder with brake fluid to the proper level.

  CAUTION: DO NOT DRIVE OR MOVE A VEHICLE UNTIL NORMAL BRAKE PEDAL OPERATION IS PRESENT!
  WARNING! Always have the vehicle under inspection on level ground, in park with the emergency brake on. Always wear protective eyewear, gloves and necessary clothing before inspection or work begins. Never crank an engine over when anyone is near the battery or engine. Always have an operational fire extinguisher close by, obey all first aid instructions in the event of an injury. Never stand in front or behind a vehicle when cranked over or running. When engine is cranked over keep hands and clothing away from rotating components. Never move a car without proper brake pedal operation.

  Cài đặt lại xi lanh chủ, thắt chặt chủ chốt trụ lắp và kết nối lại các dòng chất lỏng và bộ cảm biến cấp độ chất lỏng. xi-lanh chủ với chất lỏng mới nhất sử dụng xe ô tô DOT3 hoặc DOT4 nhưng bạn nên tham khảo ý kiến các nắp xi-lanh chủ hoặc hướng dẫn chủ sở hữu của bạn. Một khi các xi lanh chủ đầy nới lỏng tất cả các con ốc phanh thoát ra chất dịch trên caliper phanh hoặc xi lanh bánh xe. Tiếp theo, nhấn phanh đạp xuống hoàn toàn, trong khi giữ phanh đạp xuống có người giúp đỡ đóng tất cả các con ốc thoát ra phanh. Bây giờ cho phép bàn đạp thắng để trở lại vị trí bình thường từ từ, điều này sẽ thu hút chất lỏng mới vào cơ thể tổng thể tích xi lanh. Tiếp tục thủ tục này cho đến khi dầu phanh được sạch sẽ với không khí không có bong bóng trong mỗi thoát ra, đóng tất cả các bleeders và đổ đầy xi lanh chủ với chất lỏng hãm đến mức thích hợp.

  CHÚ Ý: KHÔNG DRIVE OR MOVE A XE ĐẾN HOẠT ĐỘNG đạp phanh THƯỜNG LÀ HIỆN TẠI!

  CẢNH BÁO! Luôn luôn có những chiếc xe được kiểm tra trên mặt đất, trong công viên với những phanh khẩn cấp. Luôn đeo kính bảo vệ mắt, găng tay và quần áo cần thiết trước khi kiểm tra hoặc làm việc bắt đầu. Không bao giờ tay quay một động cơ trong khi bất cứ ai ở gần pin hoặc động cơ. Luôn luôn có một đóng bình chữa cháy vào hoạt động, tuân thủ các hướng dẫn trợ giúp tất cả các đầu tiên trong trường hợp thương tích. Không bao giờ đứng ở phía trước hoặc phía sau xe khi cranked qua hoặc chạy. Khi động cơ cranked qua giữ tay và quần áo cách xa các thành phần quay. Không bao giờ di chuyển một chiếc xe đạp mà không có phanh thích hợp hoạt động.
   

Chia sẻ trang này