Đang tải...

Chúc các cụ lái xe vui vẻ và an toàn trên xa lộ O-H!

"Không bao giờ là thất bại, Tất cả chỉ là thử thách "

Toyota / Lexus Toyota-specific OBDII codes

Thảo luận trong 'Ô Tô' bắt đầu bởi damtn, 8/7/11.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. damtn
  Offline

  damtn Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  19/10/09
  Số km:
  504
  Được đổ xăng:
  71
  Xăng:
  65 lít xăng
  #1 damtn, 8/7/11
  Last edited by a moderator: 7/5/14
  Code Definition

  P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction
  P0101 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
  P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
  P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input
  P0104 Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent
  P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction
  P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem
  P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input
  P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input
  P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent
  P0109 Intake Air Temperature Circuit Malfunction
  P0110 IAT Circuit Malfunction
  P0111 Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem
  P0112 Intake Air Temperature Circuit Low Input
  P0113 Intake Air Temperature Circuit High Input
  P0114 Intake Air Temperature Circuit Intermittent
  P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction
  P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem
  P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input
  P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High Input
  P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent
  P0120 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
  P0121 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem
  P0122 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Low Input
  P0123 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit High Input
  P0124 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent
  P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control
  P0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation
  P0128 Coolant Thermostat Malfunction
  P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
  P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
  P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
  P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)
  P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)
  P0135 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
  P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
  P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
  P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
  P0139 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)
  P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
  P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
  P0142 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
  P0143 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)
  P0144 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3)
  P0145 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)
  P0146 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3)
  P0147 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
  P0150 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
  P0151 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)
  P0152 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)
  P0153 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
  P0154 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)
  P0155 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
  P0156 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
  P0157 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)
  P0158 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)
  P0159 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)
  P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)
  P0161 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
  P0162 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
  P0163 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3)
  P0164 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3)
  P0165 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3)
  P0166 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3)
  P0167 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
  P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
  P0171 System too Lean (Bank 1)
  P0172 System too Rich (Bank 1)
  P0173 Fuel Trim Malfunction (Bank 2)
  P0174 System too Lean (Bank 2)
  P0175 System too Rich (Bank 2)
  P0176 Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction
  P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance
  P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low Input
  P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High Input
  P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction
  P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance
  P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input
  P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input
  P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent
  P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction
  P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance
  P0187 Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input
  P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input
  P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent
  P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction
  P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
  P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input
  P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
  P0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent
  P0195 Engine Oil Temperature Sensor Malfunction
  P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance
  P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low
  P0198 Engine Oil Temperature Sensor High
  P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent
  P0200 Injector Circuit Malfunction
  P0201 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1
  P0202 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2
  P0203 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3
  P0204 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 4
  P0205 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 5
  P0206 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 6
  P0207 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 7
  P0208 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 8
  P0209 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 9
  P0210 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 10
  P0211 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 11
  P0212 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 12
  P0213 Cold Start Injector 1 Malfunction
  P0214 Cold Start Injector 2 Malfunction
  P0215 Engine Shutoff Solenoid Malfunction
  P0216 Injection Timing Control Circuit Malfunction
  P0217 Engine Overtemp Condition
  P0218 Transmission Over Temperature Condition
  P0219 Engine Overspeed Condition
  P0220 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction
  P0221 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem
  P0222 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input
  P0223 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit High Input
  P0224 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent
  P0225 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction
  P0226 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem
  P0227 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input
  P0228 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit High Input
  P0229 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent
  P0230 Fuel Pump Primary Circuit Malfunction
  P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low
  P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High
  P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent
  P0234 Engine Overboost Condition
  P0235 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction
  P0236 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance
  P0237 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low
  P0238 Turbocharger Boost Sensor A Circuit High
  P0239 Turbocharger Boost Sensor B Malfunction
  P0240 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance
  P0241 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low
  P0242 Turbocharger Boost Sensor B Circuit High
  P0243 Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction
  P0244 Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance
  P0245 Turbocharger Wastegate Solenoid A Low
  P0246 Turbocharger Wastegate Solenoid A High
  P0247 Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction
  P0248 Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance
  P0249 Turbocharger Wastegate Solenoid B Low
  P0250 Turbocharger Wastegate Solenoid B High
  P0251 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
  P0252 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance(Cam/Rotor/Injector)
  P0253 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector)
  P0254 Injection Pump Fuel Metering Control "A" High (Cam/Rotor/Injector)
  P0255 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
  P0256 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
  P0257 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance(Cam/Rotor/Injector)
  P0258 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/Rotor/Injector)
  P0259 Injection Pump Fuel Metering Control "B" High (Cam/Rotor/Injector)
  P0260 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
  P0261 Cylinder 1 Injector Circuit Low
  P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High
  P0263 Cylinder 1 Contribution/Balance Fault
  P0264 Cylinder 2 Injector Circuit Low
  P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High
  P0266 Cylinder 2 Contribution/Balance Fault
  P0267 Cylinder 3 Injector Circuit Low
  P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High
  P0269 Cylinder 3 Contribution/Balance Fault
  P0270 Cylinder 4 Injector Circuit Low
  P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High
  P0272 Cylinder 4 Contribution/Balance Fault
  P0273 Cylinder 5 Injector Circuit Low
  P0274 Cylinder 5 Injector Circuit High
  P0275 Cylinder 5 Contribution/Balance Fault
  P0276 Cylinder 6 Injector Circuit Low
  P0277 Cylinder 6 Injector Circuit High
  P0278 Cylinder 6 Contribution/Balance Fault
  P0279 Cylinder 7 Injector Circuit Low
  P0280 Cylinder 7 Injector Circuit High
  P0281 Cylinder 7 Contribution/Balance Fault
  P0282 Cylinder 8 Injector Circuit Low
  P0283 Cylinder 8 Injector Circuit High
  P0284 Cylinder 8 Contribution/Balance Fault
  P0285 Cylinder 9 Injector Circuit Low
  P0286 Cylinder 9 Injector Circuit High
  P0287 Cylinder 9 Contribution/Balance Fault
  P0288 Cylinder 10 Injector Circuit Low
  P0289 Cylinder 10 Injector Circuit High
  P0290 Cylinder 10 Contribution/Balance Fault
  P0291 Cylinder 11 Injector Circuit Low
  P0292 Cylinder 11 Injector Circuit High
  P0293 Cylinder 11 Contribution/Balance Fault
  P0294 Cylinder 12 Injector Circuit Low
  P0295 Cylinder 12 Injector Circuit High
  P0296 Cylinder 12 Contribution/Range Fault
  P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
  P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
  P0302 Cylinder 2 Misfire Detected
  P0303 Cylinder 3 Misfire Detected
  P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
  P0305 Cylinder 5 Misfire Detected
  P0306 Cylinder 6 Misfire Detected
  P0307 Cylinder 7 Misfire Detected
  P0308 Cylinder 8 Misfire Detected
  P0309 Cylinder 9 Misfire Detected
  P0310 Cylinder 10 Misfire Detected
  P0311 Cylinder 11 Misfire Detected
  P0312 Cylinder 12 Misfire Detected
  P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction
  P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
  P0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal
  P0323 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent
  P0325 Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor)
  P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor)
  P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 or Single Sensor)
  P0328 Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor)
  P0329 Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor)
  P0330 Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2)
  P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2)
  P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)
  P0333 Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2)
  P0334 Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2)
  P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
  P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
  P0337 Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input
  P0338 Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input
  P0339 Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent
  P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
  P0341 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
  P0342 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input
  P0343 Camshaft Position Sensor Circuit High Input
  P0344 Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent
  P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction
  P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
  P0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction
  P0353 Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction
  P0354 Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction
  P0355 Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction
  P0356 Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction
  P0357 Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction
  P0358 Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction
  P0359 Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction
  P0360 Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction
  P0361 Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction
   
 2. damtn
  Offline

  damtn Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  19/10/09
  Số km:
  504
  Được đổ xăng:
  71
  Xăng:
  65 lít xăng
  #2 damtn, 8/7/11
  Last edited by a moderator: 7/5/14
  P0362 Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction
  P0370 Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction
  P0371 Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses
  P0372 Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses
  P0373 Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses
  P0374 Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses
  P0375 Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction
  P0376 Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses
  P0377 Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses
  P0378 Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses
  P0379 Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses
  P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction
  P0381 Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction
  P0382 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
  P0385 Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
  P0386 Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance
  P0387 Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input
  P0388 Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input
  P0389 Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent
  P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
  P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
  P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
  P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
  P0404 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
  P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low
  P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High
  P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low
  P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High
  P0410 Secondary Air Injection System Malfunction
  P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected
  P0412 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction
  P0413 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open
  P0414 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted
  P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction
  P0416 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open
  P0417 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted
  P0418 Secondary Air Injection System Relay "A" Circuit Malfunction
  P0419 Secondary Air Injection System Relay "B" Circuit Malfunction
  P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
  P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
  P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
  P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
  P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)
  P0426 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 1)
  P0427 Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 1)
  P0428 Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 1)
  P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
  P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
  P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
  P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
  P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)
  P0436 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 2)
  P0437 Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 2)
  P0438 Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 2)
  P0440 Evaporative Emission Control System Malfunction
  P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow
  P0442 Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak)
  P0443 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Malfunction
  P0444 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open
  P0445 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted
  P0446 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction
  P0447 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open
  P0448 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted
  P0449 Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction
  P0450 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction
  P0451 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance
  P0452 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input
  P0453 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input
  P0454 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent
  P0455 Evaporative Emission Control System Leak Detected (gross leak)
  P0460 Fuel Level Sensor Circuit Malfunction
  P0461 Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
  P0462 Fuel Level Sensor Circuit Low Input
  P0463 Fuel Level Sensor Circuit High Input
  P0464 Fuel Level Sensor Circuit Intermittent
  P0465 Purge Flow Sensor Circuit Malfunction
  P0466 Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance
  P0467 Purge Flow Sensor Circuit Low Input
  P0468 Purge Flow Sensor Circuit High Input
  P0469 Purge Flow Sensor Circuit Intermittent
  P0470 Exhaust Pressure Sensor Malfunction
  P0471 Exhaust Pressure Sensor Range/Performance
  P0472 Exhaust Pressure Sensor Low
  P0473 Exhaust Pressure Sensor High
  P0474 Exhaust Pressure Sensor Intermittent
  P0475 Exhaust Pressure Control Valve Malfunction
  P0476 Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance
  P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low
  P0478 Exhaust Pressure Control Valve High
  P0479 Exhaust Pressure Control Valve Intermittent
  P0480 Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction
  P0481 Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction
  P0482 Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction
  P0483 Cooling Fan Rationality Check Malfunction
  P0484 Cooling Fan Circuit Over Current
  P0485 Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction
  P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction
  P0501 Vehicle Speed Sensor Range/Performance
  P0502 Vehicle Speed Sensor Low Input
  P0503 Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High
  P0505 Idle Control System Malfunction
  P0506 Idle Control System RPM Lower Than Expected
  P0507 Idle Control System RPM Higher Than Expected
  P0510 Closed Throttle Position Switch Malfunction
  P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction
  P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance
  P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage
  P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage
  P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction
  P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
  P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input
  P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input
  P0534 Air Conditioner Refrigerant Charge Loss
  P0550 Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction
  P0551 Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance
  P0552 Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input
  P0553 Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input
  P0554 Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent
  P0560 System Voltage Malfunction
  P0561 System Voltage Unstable
  P0562 System Voltage Low
  P0562 A/C pressure sensor low voltage(Chrysler)
  P0563 System Voltage High
  P0565 Cruise Control On Signal Malfunction
  P0566 Cruise Control Off Signal Malfunction
  P0567 Cruise Control Resume Signal Malfunction
  P0568 Cruise Control Set Signal Malfunction
  P0569 Cruise Control Coast Signal Malfunction
  P0570 Cruise Control Accel Signal Malfunction
  P0571 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
  P0572 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low
  P0573 Cruise Control/Brake Switch A Circuit High
  P0574 Cruise Control Related Malfunction
  P0575 Cruise Control Related Malfunction
  P0576 Cruise Control Related Malfunction
  P0576 Cruise Control Related Malfunction
  P0578 Cruise Control Related Malfunction
  P0579 Cruise Control Related Malfunction
  P0580 Cruise Control Related Malfunction
  P0600 Serial Communication Link Malfunction
  P0601 Control Module Read Only Memory(ROM)
  P0602 Control Module Programming Error
  P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error
  P0604 Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error
  P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error
  P0606 PCM Processor Fault
  P0608 Control Module VSS Output "A" Malfunction
  P0609 Control Module VSS Output "B" Malfunction
  P0620 Generator Control Circuit Malfunction
  P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
  P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction
  P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction
  P0654 Engine RPM Output Circuit Malfunction
  P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfucntion
  P0656 Fuel Level Output Circuit Malfunction
  P0700 Transmission Control System Malfunction
  P0701 Transmission Control System Range/Performance
  P0702 Transmission Control System Electrical
  P0703 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction
  P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction
  P0705 Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL Input)
  P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance
  P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low Input
  P0708 Transmission Range Sensor Circuit High Input
  P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent
  P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction
  P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance
  P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input
  P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input
  P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent
  P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction
  P0716 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance
  P0717 Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal
  P0718 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent
  P0719 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low
  P0720 Output Speed Sensor Circuit Malfunction
  P0721 Output Speed Sensor Range/Performance
  P0722 Output Speed Sensor No Signal
  P0723 Output Speed Sensor Intermittent
  P0724 Torque Converter/Brake Switch B Circuit High
  P0725 Engine Speed input Circuit Malfunction
  P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance
  P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal
  P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent
  P0730 Incorrect Gear Ratio
  P0731 Gear 1 Incorrect ratio
  P0732 Gear 2 Incorrect ratio
  P0733 Gear 3 Incorrect ratio
  P0734 Gear 4 Incorrect ratio
  P0735 Gear 5 Incorrect ratio
  P0736 Reverse incorrect gear ratio
  P0740 Torque Converter Clutch Circuit Malfuction
  P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off
  P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stuck On
  P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical
  P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent
  P0745 Pressure Control Solenoid Malfunction
  P0746 Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off
  P0747 Pressure Control Solenoid Stuck On
  P0748 Pressure Control Solenoid Electrical
  P0749 Pressure Control Solenoid Intermittent
  P0750 Shift Solenoid A Malfunction
  P0751 Shift Solenoid A Performance or Stuck Off
  P0752 Shift Solenoid A Stuck On
  P0753 Shift Solenoid A Electrical
  P0754 Shift Solenoid A Intermittent
  P0755 Shift Solenoid B Malfunction
  P0756 Shift Solenoid B Performance or Stuck Off
  P0757 Shift Solenoid B Stuck On
  P0758 Shift Solenoid B Electrical
  P0759 Shift Solenoid B Intermittent
  P0760 Shift Solenoid C Malfunction
  P0761 Shift Solenoid C Performance or Stuck Off
  P0762 Shift Solenoid C Stuck On
  P0763 Shift Solenoid C Electrical
  P0764 Shift Solenoid C Intermittent
  P0765 Shift Solenoid D Malfunction
  P0766 Shift Solenoid D Performance or Stuck Off
  P0767 Shift Solenoid D Stuck On
  P0768 Shift Solenoid D Electrical
  P0769 Shift Solenoid D Intermittent
  P0770 Shift Solenoid E Malfunction
  P0771 Shift Solenoid E Performance or Stuck Off
  P0772 Shift Solenoid E Stuck On
  P0773 Shift Solenoid E Electrical
  P0774 Shift Solenoid E Intermittent
  P0775 Pressure Control Solenoid B Malfunction
  P0776 Pressure Control Solenoid B Performance
  P0777 Pressure Control Solenoid B Stuck On
  P0778 Pressure Control Solenoid B Electrical
  P0779 Pressure Control Solenoid B Intermittent
  P0780 Shift Malfunction
  P0781 1-2 Shift Malfunction
  P0782 2-3 Shift Malfunction
  P0783 3-4 Shift Malfunction
  P0784 4-5 Shift Malfunction
  P0785 Shift/Timing Solenoid Malfunction
  P0786 Shift/Timing Solenoid Range/Performance
  P0787 Shift/Timing Solenoid Low
  P0788 Shift/Timing Solenoid High
  P0789 Shift/Timing Solenoid Intermittent
  P0790 Normal/Performance Switch Circuit Malfunction
  P0801 Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction
  P0803 1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit Malfunction
  P0804 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction
  P1000 Check of all OBDII Systems Not Complete
  P1101 KOER Not Able To Complete KOERAborted
  P1106 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage
  P1107 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
  P1100 MAF Sensor Intermittent
  P1101 MAF Sensor Out Of Self Test Range
  P1102 MAF Sensor In Range But Lower Than Expected
  P1103 MAF Sensor In Range But Higher Than Expected
  P1104 MAF Ground Malfunction
  P1105 Dual Alternator Upper Fault
  P1106 Dual Alternator Lower Fault
  P1107 Dual Alternator Lower Circuit Malfunction
  P1108 Dual Alternator Battery Lamp Circuit Malfunction
  P1109 IAT - B Sensor Intermittent
  P1110 IAT Sensor (D/C) Open/Short
  P1111 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage
  P1112 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
  P1113 IAT Sensor Open/Short
  P1114 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage/IAT -B Circuit Low Input
  P1115 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage/IAT - B Circuit High Input
  P1116 Engine Coolant sensor out of range/ECT Sensor Out Of Self Test Range
  P1117 Engine Coolant Sensor intermittent/ECT Sensor Intermittent
  P1118 Manifold Absolute Temperature Circuit Low Input
  P1119 Manifold Absolute Temperature Circuit High Input
  P1120 Throttle position sensor out of range
  P1121 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage
  P1122 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
  P1123 Throttle Position Sensor In Range But Higher Than Expected
  P1124 Throttle Position Sensor Out Of Self Test Range
  P1125 Throttle position sensor intermittent
  P1126 Throttle Position (Narrow Range) Sensor Circuit Malfunction
  P1127 Exhaust Not Warm, Downstream O2 Sensor
  P1128 Upstream Heated O2 Sensors Swapped
  P1129 Downstream Heated O2 Sensors Swapped
  P1130 Lack Of HO2S Switch - Adaptive Fuel At Limit
  P1131 Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Lean
  P1132 Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Rich
  P1133 HO2S Insufficient Switching Sensor 1
  P1134 HO2S Transition Time Ratio Sensor 1
  P1135 Pedal Position Sensor A Circuit Intermittent
  P1136 Fan Control Circuit Malfunction
  P1137 Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Lean
  P1138 Lack Of HO2S12 Switch - Sensor Indicates Rich
  P1139 Water In Fuel Indicator Circuit Malfunction
  P1140 Water In Fuel Condition
  P1141 Fuel Restriction Indicator Circuit Malfunction
  P1142 Fuel Restriction Condition
  P1143 Air Assist Control Valve Range/Performance
  P1144 Air Assist Control Valve Circuit Malfunction
  P1150 Lack Of HO2S21 Switch - Adaptive Fuel At Limit
  P1151 Lack Of HO2S21 Switch - Sensor Indicates Lean
  P1152 Lack Of HO2S21 Switch - Sensor Indicates Rich
  P1153 Bank 2 Fuel Control Shifted Lean
  P1154 Bank 2 Fuel Control Shifted Rich
  P1155 Alternative Fuel Controller
  P1156 Fuel Select Switch Malfunction
  P1157 Lack Of HO2S22 Switch - Sensor Indicates Lean
  P1158 Lack Of HO2S22 Switch - Sensor Indicates Rich
  P1159 Fuel Stepper Motor Malfunction
  P1167 Invalid Test,throttle not depressed
  P1168 Fuel Rail Sensor In-Range Low Failure
  P1169 Fuel Rail Sensor In-Range High Failure
  P1170 ESO - Engine Shut Off Solenoid Fault
   
 3. damtn
  Offline

  damtn Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  19/10/09
  Số km:
  504
  Được đổ xăng:
  71
  Xăng:
  65 lít xăng
  P1171 Rotor Sensor Fault
  P1172 Rotor Control Fault
  P1173 Rotor Calibration Fault
  P1174 Cam Sensor Fault
  P1175 Cam Control Fault
  P1176 Cam Calibration Fault
  P1177 Synchronization Fault
  P1178 ( open )
  P1180 Fuel Delivery System Malfunction - Low
  P1181 Fuel Delivery System Malfunction - High
  P1182 Fuel Shut Off Solenoid Malfunction
  P1183 Engine Oil Temperature Circuit Malfunction
  P1184 Engine Oil Temperature Out Of Self Test Range
  P1185 FTS High - Fuel Pump Temperature Sensor High
  P1186 FTS Low - Fuel Pump Temperature Sensor Low
  P1187 Variant Selection
  P1188 Calibration Memory Fault
  P1189 Pump Speed Signal Fault
  P1190 Calibration Resistor Out Of Range
  P1191 Key Line Voltage
  P1192 Voltage External
  P1193 EGR Drive Overcurrent
  P1194 ECU A/D Converter
  P1195 SCP HBCC Failed To Initialize
  P1196 Key Off Voltage High
  P1197 Key Off Voltage Low
  P1198 Pump Rotor Control Underfueling
  P1199 Fuel Level Input Circuit Low
  P1200 Injector Control Circuit
  P1201 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #1
  P1202 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #2
  P1203 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #3
  P1204 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #4
  P1205 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #5
  P1206 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #6
  P1209 Injector Control Pressure System Fault
  P1210 Injector Control Pressure Above Expected Level
  P1211 Injector Control Pressure Sensor Above / Below Desired
  P1212 Injector Control Pressure Not Detected During Crank
  P1213 Start Injector Circuit Malfunction
  P1214 Pedal Position Sensor B Circuit Intermittent
  P1215 Pedal Position Sensor C Circuit Low Input
  P1216 Pedal Position Sensor C Circuit High Input
  P1217 Pedal Position Sensor C Circuit Intermittent
  P1218 CID High
  P1219 CID Low
  P1220 Series Throttle Control System Malfunction
  P1221 Traction Control System Malfunction
  P1222 Traction Control Output Circuit Malfunction
  P1223 Pedal Demand Sensor B Circuit High Input
  P1224 Throttle Position Sensor B Out Of Self Test Range
  P1225 Needle Lift Sensor Malfunction
  P1226 Control Sleeve Sensor Malfunction
  P1227 Wastegate Failed Closed (Over Pressure)
  P1228 Wastegate Failed Open (Under Pressure)
  P1229 Intercooler Pump Driver Fault
  P1230 Fuel Pump Low Speed Malfunction
  P1231 Fuel Pump Secondary Circuit Low, High Speed
  P1232 Fuel Pump Speed Primary Circuit Malfunction
  P1233 Fuel Pump Driver Module Off Line
  P1234 Fuel Pump Driver Module Off Line
  P1235 Fuel Pump Control Out Of Range
  P1236 Fuel Pump Control Out Of Range
  P1237 Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction
  P1238 Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction
  P1239 Speed Fuel Pump Positive Feed Fault
  P1240 Sensor Power Supply Malfunction
  P1241 Sensor Power Supply Low Input
  P1242 Sensor Power Supply High Input
  P1243 Second Fuel Pump Faulty or Ground Fault
  P1244 Alternator Load Input Failed High
  P1245 Alternator Load Input Failed Low
  P1246 Alternator Load Input Failed
  P1247 Turbo Boost Pressure Low
  P1248 Turbo Boost Pressure Not Detected
  P1249 Wastegate Control Valve Performance
  P1250 PRC Solenoid Circuit Malfunction
  P1251 Air Mixture Solenoid Circuit Malfunction
  P1252 Pedal Correlation PDS1 and LPDS High
  P1253 Pedal Correlation PDS1 and LPDS Low
  P1254 Pedal Correlation PDS2 and LPDS High
  P1255 Pedal Correlation PDS2 and LPDS Low
  P1256 Pedal Correlation PDS1 and HPDS
  P1257 Pedal Correlation PDS2 and HPDS
  P1258 Pedal Correlation PDS1 and PDS2
  P1259 Immobilizer to PCM Signal Error
  P1260 THEFT Detected, Vehicle Immobilzed
  P1261 Cylinder #1 High To Low Side Short
  P1262 Cylinder #2 High To Low Side Short
  P1263 Cylinder #3 High To Low Side Short
  P1264 Cylinder #4 High To Low Side Short
  P1265 Cylinder #5 High To Low Side Short
  P1266 Cylinder #6 High To Low Side Short
  P1267 Cylinder #7 High To Low Side Short
  P1268 Cylinder #8 High To Low Side Short
  P1269 Immobilizer Code Not Programmed
  P1270 Engine RPM Or Speed Limiter Reached
  P1271 Cylinder #1 High To Low Side Open
  P1272 Cylinder #2 High To Low Side Open
  P1273 Cylinder #3 High To Low Side Open
  P1274 Cylinder #4 High To Low Side Open
  P1275 Cylinder #5 High To Low Side Open
  P1276 Cylinder #6 High To Low Side Open
  P1277 Cylinder #7 High To Low Side Open
  P1278 Cylinder #8 High To Low Side Open
  P1280 Injection Control Pressure Out Of Range Low
  P1281 Injection Control Pressure Out Of Range High
  P1282 Excessive Injection Control Pressure
  P1283 IPR Circuit Failure
  P1284 Aborted KOER - ICP Failure
  P1285 Cylinder head over temp sensed
  P1286 Fuel Pulse In Range But Lower Than Expected
  P1287 Fuel Pulse In Range But Higher Than Expected
  P1288 Cylinder Head Temp Sensor Out Of Self Test Range
  P1289 Cylinder Head Temp Sensor High Input
  P1290 Cylinder Head Temp Sensor Low Input
  P1291 Injector High Side Short To GND Or VBATT - Bank 1
  P1292 Injector High Side Short To GND Or VBATT - Bank 2
  P1293 Injector High Side Open - Bank 1
  P1294 Injector High Side Open - Bank 2/Target idle not reached
  P1295 Multi-faults - Bank 1 - With Low Side Shorts
  P1296 Multi-faults - Bank 2 - With Low Side Shorts
  P1297 Injector High Sides Shorted Together
  P1298 IDM Failure
  P1299 Cylinder Head Overtemperature Protection Active
  P1300 Boost Calibration Fault
  P1301 Boost Calibration HighP1302 Boost Calibration Low
  P1303 EGR Calibration Fault
  P1304 EGR Calibration High
  P1305 EGR Calibration Low
  P1306 Kickdown Relay Pull - In Circuit Fault
  P1307 Kickdown Relay Hold Circuit Fault
  P1308 A/C Clutch Circuit Fault
  P1309 Misfire Monitor AICE Chip Fault
  P1313 Misfire Rate Catalyst Damage Fault - Bank 1
  P1314 Misfire Rate Catalyst Damage Fault - Bank 2
  P1315 Persistent Misfire
  P1316 Injector Circuit / IDM Codes Detected
  P1317 Injector Circuit / IDM Codes Not Updated
  P1336 Crank / Cam Sensor Range / Performance
  P1340 Camshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
  P1341 Camshaft Position Sensor B Range / Performance
  P1345 SGC (Cam Position) Sensor Circuit Malfunction
  P1346 Fuel Level Sensor B Circuit Malfunction
  P1347 Fuel Level Sensor B Range / Performance
  P1348 Fuel Level Sensor B Circuit Low
  P1349 Fuel Level Sensor B Circuit High
  P1350 Fuel Level Sensor B Intermittent/Bypass Line Monitor
  P1351 IDM Input Circuit Malfunction
  P1352 Ignition Coil A Primary Circuit Malfunction
  P1353 Ignition Coil B Primary Circuit Malfunction
  P1354 Ignition Coil C Primary Circuit Malfunction
  P1355 Ignition Coil D Primary Circuit Malfunction
  P1360 Ignition Coil A Secondary Circuit Malfunction
  P1361 Ignition Control (IC) Circuit Low Voltage
  P1362 Ignition Coil C Secondary Circuit Malfunction
  P1363 Ignition Coil D Secondary Circuit Malfunction
  P1364 Ignition Coil Primary Circuit Failure
  P1365 Ignition Coil Secondary Circuit Failure
  P1366 Ignition Spare
  P1367 Ignition Spare
  P1368 Ignition Spare
  P1369 Engine Temperature Light Monitor Failure
  P1370 Insufficient RMP Increase During Spark Test
  P1371 Ignition Coil - Cylinder 1 - Early Activation Fault
  P1372 Ignition Coil - Cylinder 2 - Early Activation Fault
  P1373 Ignition Coil - Cylinder 3 - Early Activation Fault
  P1374 Crankshaft Position (CKP)/Ignition Coil - Cylinder 4 - Early Activation Fault
  P1375 Ignition Coil - Cylinder 5 - Early Activation Fault
  P1376 Ignition Coil - Cylinder 6 - Early Activation Fault
  P1380 Misfire Detected - Rough Road Data Not Available
  P1381 Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #1)
  P1382 Variable Cam Timing Solenoid #1 Circuit Malfunction
  P1383 Variable Cam Timing Overretarded (Bank #1)
  P1384 VVT Solenoid A Malfunction
  P1385 Variable Cam Timing Solenoid B Malfunction
  P1386 Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #2)
  P1387 Variable Cam Timing Solenoid #2 Circuit Malfunction
  P1388 Variable Cam Timing Overretarded (Bank #2)
  P1389 Glow Plug Circuit High Side Low Input
  P1390 Octane Adjust Pin Out Of Self Test Range
  P1391 Glow Plug Circuit Low Input (Bank #1)
  P1392 Glow Plug Circuit High Input (Bank #1)
  P1393 Glow Plug Circuit Low Input (Bank #2)
  P1394 Glow Plug Circuit High Input (Bank #2)
  P1395 Glow Plug Monitor Fault (Bank #1)
  P1396 Glow Plug Monitor Fault (Bank #2)
  P1397 System Voltage Out Of Self Test Range
  P1398 VVT Solenoid B Circuit High Input
  P1399 Glow Plug Circuit High Side, High Input
  P1400 DPFE Circuit Low Input
  P1401 DPFE Circuit High Input
  P1402 EGR Metering Orifice Restricted
  P1403 DPFE Sensor Hoses Reversed
  P1404 IAT - B Circuit Malfunction
  P1405 DPFE Sensor Upstream Hose Off Or Plugged
  P1406 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Position Sensor Performance
  P1407 EGR No Flow Detected
  P1408 EGR Flow Out Of Self Test Range
  P1409 EVR Control Circuit Malfunction
  P1411 SAI System Incorrect Downstream Flow Detected
  P1413 SAI System Monitor Circuit Low Input
  P1414 SAI System Monitor Circuit High Input
  P1415 Air Pump Circuit Malfunction
  P1416 Port Air Circuit Malfunction
  P1417 Port Air Relief Circuit Malfunction
  P1418 Split Air #1 Circuit Malfunction
  P1419 Split Air #2 Circuit Malfunction
  P1420 Catalyst Temperature Sensor Failure
  P1421 Catalyst Damage
  P1422 EGI Temperature Sensor Failure
  P1423 EGI Functionality Test Failed
  P1424 EGI Glow Plug Primary Failure
  P1425 EGI Glow Plug Secondary Failure
  P1426 EGI Mini - MAF Failed Out Of Range
  P1427 EGI Mini - MAF Failed Short Circuit
  P1428 EGI Mini - MAF Failed Open Circuit
  P1429 Electric Air Pump Primary Failure
  P1430 Electric Air Pump Secondary Failure
  P1433 A/C Refrigerant Temperature Circuit Low
  P1434 A/C Refrigerant Temperature Circuit High
  P1435 A/C Refrigerant Temperature Circuit Range/Performance
  P1436 A/C Evaporator Air Temperature Circuit Low
  P1437 A/C Evaporator Air Temperature Circuit High
  P1438 A/C Evaporator Air Temperature Circuit Range/Performance
  P1439 Floor Temperature Switch Circuit Malfunction
  P1440 Purge Valve Stuck Open
  P1441 Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge Chevrolet Only
  P1441 Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge Oldsmobile Only
  P1442 Evaporative Emission Control System Leak Detected
  P1443 Evaporative Emission Control System Control Valve
  P1444 Purge Flow Sensor Circuit Low Input
  P1445 Purge Flow Sensor Circuit High Input
  P1446 Evaporative Vac Solenoid Circuit Malfunction
  P1447 ELC System Closure Valve Flow Fault
  P1448 ELC System 2 Fault
  P1449 Evaporative Check Solenoid Circuit Malfunction
  P1450 Unable To Bleed Up Fuel Tank Vacuum
  P1451 Evap EmissionControlSys Vent Control Valve Circuit
  P1452 Unable To Bleed - Up Vacuum in Tank
  P1453 Fuel Tank Pressure Relief Valve Malfunction
  P1454 Evaporative System Vacuum Test Malfunction
  P1455 Evap EmissionControlSys LeakDetected(Gross Leak/No Flow)
  P1456 Fuel Tank Temperature Sensor Circuit Malfunction
  P1457 Unable To Pull Vacuum In Tank
  P1460 Wide open throttle A/C cutoff relay circuit
  P1461 A/C pressure sensor circuit voltage low
  P1462 A/C pressure sensor circuit voltage high
  P1463 A/C Pressure Sensor Insufficient Pressure Change
  P1464 A/C Demand Out of Self Test Range
  P1465 A/C Relay Circuit Malfunction
  P1466 A/C Refrigerant Temperature Sensor/Circuit Malfunction
  P1467 A/C Compressor Temperature Sensor Malfunction
  P1468 SSPOD Open Circuit or Closed Circuit Fault
  P1469 Low A/C Cycling Period
  P1470 A/C Cycling Period Too Short
  P1471 Electrodrive Fan 1 Operational Failure (Driver Side)
  P1472 Electrodrive Fan 2 Operational Failure (Passenger Side)
  P1473 Fan Secondary High With Fan(s) Off
  P1474 Low Fan Control Primary Circuit Malfunction
  P1475 Fan Relay (Low) Circuit Malfunction
  P1476 Fan Relay (High) Circuit Malfunction
  P1477 Additional Fan Relay Circuit Malfunction
  P1478 Cooling Fan Driver Fault
  P1479 High Fan Control Primary Circuit Malfunction
  P1480 Fan Secondary Low with Low Fan On
  P1481 Fan Secondary Low With High Fan On
  P1482 SCP
   
 4. damtn
  Offline

  damtn Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  19/10/09
  Số km:
  504
  Được đổ xăng:
  71
  Xăng:
  65 lít xăng
  [FONT=Arial,Helvetica]P1483 Power To Fan Circuit Overcurrent[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1484 Open Power To Ground VCRM[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1485 EGRV Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1486 EGRA Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1487 EGRCHK Solenoid Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1490 Secondary Air Relief Solenoid Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1491 Secondary Switch Solenoid Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1492 APLSOL Solenoid Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1493 RCNT Solenoid Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1494 SPCUT Solenoid Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1495 TCSPL Solenoid Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1500 Vehicle Speed Sensor Intermittent[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1501 Vehicle Speed Sensor Out Of Self Test Range[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1502 Vehicle Speed Sensor Intermittent Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1503 Auxillary Speed Sensor Fault[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1504 Idle Air Control Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1505 Idle Air Control System At Adaptive Clip[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1506 Idle Air Control Overspeed Error[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1507 Idle Air Control Underspeed Error[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1508 Idle Control System Circuit Open[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1509 Idle Control System Circuit Shorted[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1510 Idle Signal Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1511 Idle Switch (Electric Control Throttle) Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1512 Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck Closed[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1513 Intake Manifold Runner Control (Bank 2) Stuck Closed[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1514 High Load Neutral/Drive Fault[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1515 Electric Current Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1516 IMRC Input Error (Bank 1)[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1517 IMRC Input Error (Bank 2)[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1518 Intake Manifold Runner Control (Stuck Open)[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1519 Intake Manifold Runner Control (Stuck Closed)[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1520 Intake Manifold Runner Control Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1521 Variable Intake Solenoid #1 Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1522 Variable Intake Solenoid #2 Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1523 IVC Solenoid Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1524 Variable Intake Solenoid System[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1525 Air Bypass Valve System[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1526 Air Bypass System[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1527 Accelerate Warmup Solenoid Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1528 Subsidiary Throttle Valve Solenoid Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1529 SCAIR Solenoid Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1530 A/C Clutch Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1531 Invalid Test - Accelerator Pedal Movement[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1532 IMCC Circuit Malfunction, Bank B[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1533 AAI Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1534 Inertia Switch Activated[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1535 Blower Fan Speed Circuit Range/Performance[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1536 Parking Brake Switch Circuit Failure[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1537 Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck Open[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1538 Intake Manifold Runner Control (Bank 2) Stuck Open[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1539 Power To A/C Clutch Circuit Overcurrent[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1540 Air Bypass Valve Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1549 IMCC Circuit Malfunction, Bank B[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1550 PSPS Out Of Self Test Range[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1565 Speed Control Command Switch Out of Range High[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1566 Speed Control Command Switch Out of Range Low[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1567 Speed Control Output Circuit Continuity[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1568 Speed Control Unable to Hold Speed[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1571 Brake Switch Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1572 Brake Pedal Switch Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1573 Throttle Position Not Available[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1574 Throttle Position Sensor Disagreement btwn Sensors[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1575 Pedal Position Out of Self Test Range[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1576 Pedal Position Not Available[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1577 Pedal Position Sensor Disagreement btwn Sensors[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1578 ETC Power Less Than Demand[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1579 ETC In Power Limiting Mode[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1580 Electronic Throttle Monitor PCM Override[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1581 Electronic Throttle Monitor Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1582 Electronic Throttle Monitor Data Available[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1583 Electronic Throttle Monitor Cruise Disable[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1584 TCU Detected IPE Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1585 Throttle Control Unit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1586 Throttle Control Unit Throttle Position Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1587 Throttle Control Unit Modulated Command Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1588 Throttle Control Unit Detected Loss of Return Spring[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1589 TCU Unable To Control Desired Throttle Angle[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1600 Loss of KAM Power; Open Circuit[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1601 ECM/TCM Serial Communication Error[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1602 Immobilizer/ECM Communication Error[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1603 EEPROM Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1604 Code Word Unregestered[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1605 Keep Alive Memory Test Failure[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1606 ECM Control Relay O/P Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1607 MIL O/P Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1608 Internal ECM Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1609 Diagnostic Lamp Driver Fault[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1610 SBDS Interactive Codes[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1611 SBDS Interactive Codes[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1612 SBDS Interactive Codes[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1613 SBDS Interactive Codes[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1614 SBDS Interactive Codes[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1615 SBDS Interactive Codes[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1616 SBDS Interactive Codes[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1617 SBDS Interactive Codes[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1618 SBDS Interactive Codes[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1619 SBDS Interactive Codes[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1620 SBDS Interactive Codes[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1621 Immobilizer Code Words Do Not Match[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1622 Immobilizer ID Does Not Match[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1623 Immobilizer Code Word/ID Number Write Failure[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1624 Anti Theft System[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1625 B+ Supply To VCRM Fan Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1626 B+ Supply To VCRM A/C Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1627 Module Supply Voltage Out Of Range[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1628 Module Ignition Supply Input Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1629 Internal Voltage Regulator Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1630 Internal Vref Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1631 Main Relay Malfunction (Power Hold)[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1632 Smart Alternator Faults Sensor/Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1633 KAM Voltage Too Low[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1634 Data Output Link Circuit Failure[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1635 Tire / Axle Ratio Out of Acceptable Range[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1636 Inductive Signature Chip Communication Error[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1637 Can Link ECM/ABSCM Circuit / Network Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1638 Can Link ECM/INSTM Circuit / Network Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1639 Vehicle ID Block Corrupted or Not Programmed[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1640 Powertrain DTCs Available in Another Module[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1641 Fuel Pump Primary Circuit Failure[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1642 Fuel Pump Monitor Circuit High Input[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1643 Fuel Pump Monitor Circuit Low Input[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1644 Fuel Pump Speed Control Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1645 Fuel Pump Resistor Switch Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1650 PSP Switch Out of Self Test Range[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1651 PSP Switch Input Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1652 IAC Monitor Disabled by PSP Switch Failed On[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1653 Power Steering Output Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1654 Recirculation Override Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1655 Starter Disable Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1660 Output Circuit Check Signal High[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1661 Output Circuit Check Signal Low[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1662 IDM_EN Circuit Failure[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1663 Fuel Demand Command Signal Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1667 CI Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1668 PCM - IDM Communications Error[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1670 Electronic Feedback Signal Not Detected[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1680 Metering Oil Pump Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1681 Metering Oil Pump Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1682 Metering Oil Pump Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1683 Metering Oil Pump Temperature Sensor Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1684 Metering Oil Pump Position Sensor Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1685 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1686 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1687 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1688 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1689 Oil Pressure Control Solenoid Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1690 Wastegate Solenoid Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1691 Turbo Pressure Control Solenoid Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1692 Turbo Control Solenoid Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1693 Turbo Charge Control Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1694 Turbo Charge Relief Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1700 Transmission Indeterminate Failure (Failed to Neutral)[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1701 Reverse Engagement Error[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1702 TRS Circuit Intermittent Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1703 Brake Switch Out Of Self Test Range[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1704 Digital TRS Failed to Transition States in KOEO / KOER[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1705 Not in P or N During KOEO / KOER[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1706 High Vehicle Speed Observed in Park[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1707 Transfer Case Neutral Indicator Hard Fault Present[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1708 Clutch Switch Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1709 PNP Switch Out Of Self Test Range[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1711 TFT Sensor Out Of Self Test Range[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1712 Trans Torque Reduction Request Signal Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1713 TFT Sensor In Range Failure Low Value[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1714 SSA Inductive Signature Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1715 SSB Inductive Signature Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1716 SSC Inductive Signature Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1717 SSD Inductive Signature Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1718 TFT Sensor In Range Failure High[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1720 Vehicle Speed (Meter) Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1721 Gear 1 Incorrect Ratio[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1722 Gear 2 Incorrect Ratio[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1723 Gear 3 incorrect Ratio[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1724 Gear 4 Incorrect Ratio[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1725 Insufficient Engine Speed Increase During Self Test[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1726 Insufficient Engine Speed Decrease During Self Test[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1727 Coast Clutch Solenoid Inductive Signature Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1728 Transmission Slip Error[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1729 4x4 Low Switch Error[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1730 Gear Control Malfunction 2,3,5[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1731 1-2 Shift Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1732 2-3 Shift Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1733 3-4 Shift Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1734 Gear Control Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1735 First Gear Switch Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1736 Second Gear Switch Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1737 Lockup Solenoid System[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1738 Shift Time Error[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1739 Slip Solenoid System[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1740 Torque Converter Clutch Inductive Signature Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1741 Torque Converter Clutch Control Error[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1742 Torque Converter Clutch Solenoid Failed On[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1743 Torque Converter Clutch Solenoid Failied On[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1744 Torque Converter Clutch System Performance[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1745 Line Pressure Solenoid System[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1746 Pressure Control Solenoid "A" Open Circuit[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1747 Pressure Control Solenoid "A" Short Circuit[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1748 EPC Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1749 Pressure Control Solenoid Failed Low[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1751 Shift Solenoid A Performance[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1754 Coast Clutch Solenoid Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1755 Intermediate Speed Sensor (ISS) Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1756 Shift Solenoid B Performance[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1760 Pressure Control Solenoid "A" Short Circuit[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1761 Shift Solenoid C Performance[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1762 Overdrive Band Failed Off[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1765 Timing Solenoid Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1767 Torque Converter Clutch Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1768 Performance / Normal / Winter Mode Input Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1769 AG4 Transmission Torque Modulation Fault[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1770 Clutch Solenoid Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1775 Transmission System MIL Fault[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1776 Ignition Retard Request Duration Fault[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1777 Ignition Retard Request Circuit Fault[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1778 Transmission Reverse I/P Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1779 TCIL Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1780 Trans Control Switch (O/D Cancel) Out of Self Test Range[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1781 4X4 Switch Out of Self Test Range[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1782 P/ES Circuit Out Of Self Test Range[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1783 Transmission Overtemperature Condition[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1784 Transmission Mechanical Failure - First And Reverse[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1785 Transmission Mechanical Failure - First And Second[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1786 3-2 Downshift Error[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1787 2-1 Downshift Error[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1788 Pressure Control Solenoid "B" Open Circuit[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1789 Pressure Control Solenoid "B" Short Circuit[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1790 TP (Mechanical) Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1791 TP (Electric) Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1792 Barometer Pressure Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1793 Intake Air Volume Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1794 Battery Voltage Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1795 Idle Switch Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1796 Kick Down Switch Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1797 Neutral Switch Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1798 Coolant Temperature Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1799 Hold Switch Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1800 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Circuit Failure[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1801 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Open Circuit[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1802 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Short Circuit To Battery[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1803 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Short Circuit To Ground[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1804 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Circuit Failure[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1805 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Open Circuit[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1806 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To Battery[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1807 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To Ground[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1808 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Circuit Failure[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1809 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Open Circuit[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1810 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To Battery[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1811 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To Ground[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1812 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Circuit Failure[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1813 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Open Circuit[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1814 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Battery[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1815 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Ground[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1816 Transmission Neutral Safety Switch Circuit Failure[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1817 Transmission Neutral Safety Switch Open Circuit[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1818 Transmission Neutral Safety Switch Short Circuit To Battery[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1819 Transmission Neutral Safety Switch Short Circuit To Ground[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1820 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Circuit Failure[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1821 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Open Circuit[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1822 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Battery[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1823 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Ground[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1824 Transmission 4-Wheel Drive Clutch Relay Circuit Failure[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1825 Transmission 4-Wheel Drive Clutch Relay Open Circuit[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1826 Transmission 4-Wheel Drive Low Clutch Relay Circuit To Battery[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1827 Transmission 4-Wheel Drive Low Clutch Relay Circuit To Ground[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1828 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Circuit Failure[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1829 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Open Circuit[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1830 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Battery[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1831 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Ground[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1832 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Circuit Failure[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1833 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Open Circuit[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1834 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Short Circuit To Battery[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1835 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Short Circuit To Ground[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1836 Transmission Transfer Case Front Shaft Speed Sensor Circuit Failure[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1837 Transmission Transfer Case Rear Shaft Speed Sensor Circuit Failure[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1838 Transmission Transfer Case Shift Motor Circuit Failure[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1839 Transmission Transfer Case Shift Motor Open Circuit[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1840 Transmission Transfer Case Shift Motor Short Circuit To Battery[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1841 Transmission Transfer Case Shift Motor Short Circuit To Ground[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1842 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Circuit Failure[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1843 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Open Circuit[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1844 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Short Circuit To Battery[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1845 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Short Circuit To Ground[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1846 Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Circuit Failure[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1847 Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Open Circuit[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1848 Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Short Circuit To Battery[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1849 Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Short Circuit To Ground[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1850 Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Circuit Failure[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1851 Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Open Circuit[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1852 Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Short Circuit To Battery[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1853 Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Short Circuit To Ground[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1854 Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Circuit Failure[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1855 Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Open Circuit[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1856 Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Short Circuit To Battery[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1857 Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Short Circuit To Ground[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1858 Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Circuit Failure[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1859 Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Open Circuit[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1860 Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Short Circuit To Battery[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1861 Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Short Circuit To Ground[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1862 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Circuit Failure[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1863 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Open Circuit[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1864 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Short To Battery[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1865 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Short To Ground[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1866 Transmission Transfer Case System Concern - Servicing Required[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1867 Transmission Transfer Case Contact Plate General Circuit Failure[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1868 Transmission Automatic 4-Wheel Drive Indicator (Lamp) Circuit Failure[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1869 Transmission Automatic 4-Wheel Drive Indicator (Lamp) Circuit Short To Battery[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1870 Transmission Mechanical Transfer Case 4x4 Switch Circuit Failure[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1871 Transmission Mechanical Transfer Case 4x4 Switch Circuit Short To Battery[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1872 Transmission Mechanical 4-Wheel Drive Axle Lock Lamp Circuit Failure[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1873 Transmission Mechanical 4-Wheel Drive Axle Lock Lamp Circuit Short To Battery[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1874 Transmission Automatic Hall Effect Sensor Power Circuit Failure[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1875 Transmission Automatic Hall Effect Sensor Power Circuit Short To Battery[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1876 Transmission Transfer Case 2-Wheel Drive Solenoid Circuit Failure[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1877 Transmission Transfer Case 2-Wheel Drive Solenoid Circuit Short To Battery[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1878 Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Circuit Failure[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1879 Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Open Circuit[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1880 Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Short to Battery[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1881 Engine Coolant Level Switch Circuit Failure, GEM[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1882 Engine Coolant Level Switch Circuit Short to Ground[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1883 Engine Coolant Level Switch Circuit Failure, GEM[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1884 Engine Coolant Level Lamp Circuit Short to Ground[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1885 Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Short to Ground[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1886 4X4 Initialization Failure[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1890 Transmission 4WD Mode Select Return Input Circuit Failure[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1891 Transmission Transfer Case Contact Plate Ground Return Open Circuit[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1900 OSS Circuit Intermittent Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1901 TSS Circuit Intermittent Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1902 Pressure Control Solenoid "B" Intermittent Short[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1903 Pressure Control Solenoid "C" Short Circuit[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1904 Pressure Control Solenoid "C" Open Circuit[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1905 Pressure Control Solenoid "C" Intermittent Short[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1906 Kickdown Pull Relay Open or Short Circuit to Ground[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1907 Kickdown Hold Relay Open or Short Circuit to Ground[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1908 Transmission Pressure Circuit Solenoid Open or Short to Ground[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1909 Trans Temp SensorCircuitOpen or Shorted to Pwr orGnd[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1910 VFS A Pressure Output Failed Low[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1911 VFS B Pressure Output Failed Low[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1912 VFS C Pressure Output Failed Low[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1913 Pressure Switch A Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1914 Manually Shifted Automatic (MSA) Sw Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1915 Reverse Switch Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1916 High Clutch Drum Speed Sensor Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1917 High Clutch Drum Speed Sensor Intermittent[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1918 Transmission Range Display Circuit Malfunction[/FONT]
   
 5. damtn
  Offline

  damtn Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  19/10/09
  Số km:
  504
  Được đổ xăng:
  71
  Xăng:
  65 lít xăng
  [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=+1]MANUFACTURER SPECIFIC CODES – TOYOTA OBDII[/SIZE][/FONT]

  [FONT=Arial,Helvetica]Code Definition[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1100 BARO Sensor Circuit malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1120 Accelerator Pedal Position Sensor Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1121 Accelerator Pedal Position Sensor Range/Performance Problem[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1125 Throttle Control Motor Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1126 Magnetic Clutch Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1127 ETCS Actuator Power Source Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1128 Throttle Control Motor Lock Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1129 Electric Throttle Control System Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1130 Air-Fuel Sensor Circuit Range/Performance[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1133 Air-Fuel Sensor Circuit Response Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1135 Air-Fuel Sensor Heater Circuit Response Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1150 A/F Sensor Circuit Range/Performance Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1153 A./F Sensor Circuit Response Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1155 A/F Sensor Heater Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1200 Fuel Pump Relay Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1300 Igniter Circuit Malfunction No. 1[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1305 Igniter Circuit Malfunction No. 2 (1998-2000 Land Cruiser, 2000 Celica & Tundra)[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1310 Igniter Circuit Malfunction No. 2 (Except 1998-2000 Land Cruiser, 2000 Celica & Tundra)[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1310 Igniter Circuit Malfunction No. 3 (1998-2000 Land Cruiser, 2000 Celica & Tundra)[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1315 Igniter Circuit Malfunction No. 4 (1998-2000 Land Cruiser, 2000 Celica & Tundra)[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1320 Igniter Circuit Malfunction No. 5 (1998-2000 Land Cruiser & 2000 Tundra)[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1325 Igniter Circuit Malfunction No. 6 (1998-2000 Land Cruiser & 2000 Tundra)[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1330 Igniter Circuit Malfunction No. 7 (1998-2000 Land Cruiser & 2000 Tundra)[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1335 No CKP Sensor Signal Engine Running[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1340 Igniter Circuit Malfunction No. 8 (1998-2000 Land Cruiser & 2000 Tundra)[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1346 VVT Sensor /Camshaft Position Sensor Circuit Range/ Performance Problem (Bank 1)[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1349 VVT System Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1400 Sub-Throttle Position Sensor Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1401 Sub-Throttle Position Sensor Range/Performance Problem[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1405 Turbo Pressure Sensor Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1406 Turbo Pressure Sensor Range/Performance Problem[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1410 EGR Valve Position Sensor Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1411 EGR Valve Position Sensor Circuit Ranger/Performance[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1500 Starter Signal Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1510 Boost Pressure Control Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1511 Boost Pressure Low Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1512 Boost Pressure High Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1520 Stop Lamp Switch Signal Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1565 Cruise Control Main Switch Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1600 ECM BATT Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1605 Knock Control CPU Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1630 Traction Control System Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1633 ECM Malfunction ECTS Circuit[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1645 Body ECU Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1652 IACV Control Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1656 OCV Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1658 Waste Gate Valve Control Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1661 EGR Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1662 EGR By-Pass Valve Control Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1690 OCV Circuit Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1692 OCV Open Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1693 OCV Closed Malfunction[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica]P1780 PNP Switch Malfunction[/FONT]
   
  Đã được đổ xăng bởi thichhochoi.

Chia sẻ trang này