Đang tải...

Chào ngày mới an lành!

"Khi đạt được mục tiêu, hãy lập mục tiêu mới. Đó là cách bạn tiến bộ và trở thành người mạnh mẽ hơn"

Isuzu Xử lý đèn báo air bang trên xe d-max

Thảo luận trong 'Thảo luận & Hỏi đáp Pan bệnh' bắt đầu bởi winner, 24/11/09.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. winner
  Offline

  winner Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  28/3/09
  Số km:
  894
  Được đổ xăng:
  54
  Xăng:
  -280 lít xăng
  +Hieän töôïng :
  -Treân xe D-Max hieän nay thöôøng xaûy ra tình traïng baùo lỗi Air Bag sau moät thôøi gian hoaït ñoäng.
  -Caùc baùo lỗi khi kieåm tra baèng Tech II : B0016, B0017, B0022, B0033 ….
  + Nguyeân nhaân :
  -Coù nhieàu nguyeân nhaân dẫn ñeán söï coá baùo lỗi ñeøn Air Bag caàn kieåm tra baèng Tech II ñeå xaùc ñònh nguyeân nhaân söï coá.
  -Rieâng caùc lỗi khi kieåm tra baèng Tech II nhö ñaõ neâu ôû treân laø do söï tieáp xuùc cuûa giaéc caém hoäp ñieäu khieån Air Bag khoâng toát, neân tín hieäu baùo veà khoâng oån ñònh gaây neân hieän töôïng baùolỗi Air Bag.
  +Caùch xöû lyù :
  -Thaùo giaéc caém ñieäu khieån Air Bag, veä sinh caùc ñaàu giaéc caém ñeå taïo söï tieáp xuùc toát hôn.
  -Tham khaûo caùc vò trí chaân caàn veä sinh vaø caùch laøm chi tieát trong Wookshop Manual phaàn Accessories & Restraints, Setion 9A1, trang 9A1-17 ñeán trang 9A1 –61.
  [​IMG]

  - Gaén laïi giaéc caém, kieåm tra laïi baèng Tech II vaø xoaù lỗi .
   
 2. cuongttco
  Offline

  cuongttco Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  15/12/09
  Số km:
  636
  Được đổ xăng:
  179
  Xăng:
  3,841 lít xăng
  Bác có tài liệu này của Isuzu Dmax à. Chia sẻ lên cho anh em tham khảo đi
   
 3. abconnit
  Offline

  abconnit Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  3/1/10
  Số km:
  53
  Được đổ xăng:
  13
  Xăng:
  100 lít xăng
  Nen coi lai cai cau chi srs duoi chan tai xe xem con khong may ong tai xe thuong tuong lam la cau chi so cua do
   

Chia sẻ trang này