Đang tải...

Chúc các cụ ngày mới may mắn!

"Không bao giờ thất bại, tất cả là thử thách"

MasterCam Ban đầu thiết lập bản vẽ chi tiết dùng thanh công cụ sketcher

Thảo luận trong 'Phần mềm kỹ thuật' bắt đầu bởi hochoi, 19/10/09.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. hochoi
  Offline

  hochoi Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  16/7/09
  Số km:
  2,526
  Được đổ xăng:
  169
  Xăng:
  975 lít xăng
  Ban đầu thiết lập bản vẽ chi tiết dùng thanh công cụ sketcher  chọn máy vào Machine type < lathe < defautl  Kích vào stock setup cài đặt phôi  [FONT=.VnTime]KÝch vµo properties chän ph«I kÝch vµo « chän chiÒu dµi vµ chiÒu réng , ®iÓm gèc  [FONT=.VnTime]Cµi ®Æt ®å g¸ (m©m cÆp) chän 2 ®iÓm [/FONT]

  [FONT=.VnTime][/FONT]


  [FONT=.VnTime]Sau khi cµi ®Æt xong ta [FONT=.VnTime]®uîc[/FONT][/FONT]

  [FONT=.VnTime][FONT=.VnTime][/FONT][/FONT]


  [FONT=.VnTime]Buíc 1: TiÖn mÆt ®Çu[/FONT]
  [FONT=.VnTime]vào toolpaths < face xuất hiện bảng chọn đường chạy dao


  [/FONT]

  Chọn thông số của dao và chế độ cắt
  ch[FONT=.VnTime]än hu*íng ch¹y dao ®Ó gia c«ng [/FONT]  [FONT=.VnTime][/FONT]

  [FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]kÝch 2 ®iÓm[/FONT]

  [FONT=.VnTime][/FONT]


  [FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]B*uíc 2: chu tr×nh tiÖn th« [/FONT]
  [FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]Vµo [/FONT]vào toolpaths <Rough xuất hiện bảng chọn đường chạy dao[/FONT]
  [FONT=.VnTime][/FONT]


  [FONT=.VnTime]ch[FONT=.VnTime]än dao[/FONT]

  [FONT=.VnTime][/FONT]

  [FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]chän ®*êng ch¹y dao ®Ó gia c«ng vµ l**u¬ng dÓ* gia c«ng th«[/FONT]

  [FONT=.VnTime][/FONT]

  [FONT=.VnTime]Ta ®*uîc[/FONT]

  [FONT=.VnTime][/FONT]  [FONT=.VnTime]B*uíc 3: chu tr×nh tiÖn tinh[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Vµo [/FONT]vào toolpath< fnish xuất hiện bảng chọn đường chạy dao


  [FONT=.VnTime][/FONT]


  [FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]Chän dao vµ th«ng sè chÕ ®é c¾t[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Chän chiÒu s©u c¾t vµ sè l¸t c¾t gia c«ng hÕt l*uîng d**u[/FONT]

  [FONT=.VnTime][/FONT]

  [FONT=.VnTime]Ta ®*uîc[/FONT]

  [FONT=.VnTime][/FONT]

  [FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]B*uíc 4: c¾t r·nh[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Vµo [/FONT]vào toolpath< Goove xuất hiện bảng chọn đường chạy dao
  Ch[FONT=.VnTime]än 2 point vµ kÝch vµo ®¸y vµ phÇn trªn nhu* h×nh [/FONT]

  [FONT=.VnTime][/FONT]


  [FONT=.VnTime]Chän dao vµ th«ng sè chÕ ®é c¾t[/FONT]

  [FONT=.VnTime][/FONT]


  [FONT=.VnTime]B*uíc 5:tiÖn ren [/FONT]

  [FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]Vµo [/FONT]vào toolpath< Thread xuất hiện bảng chọn dao v[FONT=.VnTime]µ chÕ ®é c¾t b*íc tiÕn b»ng bu*íc ren cÇn gia c«ng[/FONT]
  [FONT=.VnTime][/FONT]


  [FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]Chän ®u*êng ch¹y dao ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi , chän th«ng sè cÇn gia c«ng ren tuú vµo ®*uêng kÝnh cña ph«i[/FONT][/FONT]


  [FONT=.VnTime][FONT=.VnTime][/FONT][/FONT]


  [FONT=.VnTime][FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]B*uíc 6: khoan lç[/FONT][/FONT][/FONT][FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]
  [FONT=.VnTime]Vµo [/FONT]vào toolpath< Drill xuất hiện bảng
  [FONT=.VnTime]Chän mòi khoan vµ th«ng sè chÕ ®é c¾t khi khoan[/FONT]

  [FONT=.VnTime][/FONT]


  [FONT=.VnTime]Chän ®iÓm ®Ó gia c«ng (®iÓm ban ®Çu vµ ®iÓm cuèi )[/FONT]
  [FONT=.VnTime]ChiÒu s©u c¾t[/FONT]

  [FONT=.VnTime][/FONT]

  [FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]Tæng hîp c¸c ®*uêng ch¹y dao [/FONT]
  [/FONT][FONT=.VnTime][/FONT]


  [FONT=.VnTime]M« pháng qu¸ tr×nh gia c«ng [/FONT]

  [FONT=.VnTime][/FONT]


  [FONT=.VnTime][/FONT]
  [FONT=.VnTime]
  [FONT=.VnTime]XuÊt ch*u¬ng tr×nh NC [/FONT]

  [FONT=.VnTime]Chóc c¸c b¹n häc tèt!!![/FONT]
  [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
  [/FONT]
   

Chia sẻ trang này