Đang tải...

MasterCam Ban đầu thiết lập bản vẽ chi tiết dùng thanh công cụ sketcher

Thảo luận trong 'Phần mềm kỹ thuật' bắt đầu bởi hochoi, 19/10/09.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. hochoi
  Offline

  Tài xế O-H
  Expand Collapse

  Tham gia ngày:
  16/7/09
  Số km:
  2,544
  Được đổ xăng:
  117
  Mã lực:
  401
  Xăng dự trữ:
  746 lít xăng
  Ban đầu thiết lập bản vẽ chi tiết dùng thanh công cụ sketcher  chọn máy vào Machine type < lathe < defautl  Kích vào stock setup cài đặt phôi  [FONT=.VnTime]KÝch vµo properties chän ph«I kÝch vµo « chän chiÒu dµi vµ chiÒu réng , ®iÓm gèc  [FONT=.VnTime]Cµi ®Æt ®å g¸ (m©m cÆp) chän 2 ®iÓm [/FONT]

  [FONT=.VnTime][/FONT]


  [FONT=.VnTime]Sau khi cµi ®Æt xong ta [FONT=.VnTime]®uîc[/FONT][/FONT]

  [FONT=.VnTime][FONT=.VnTime][/FONT][/FONT]


  [FONT=.VnTime]Buíc 1: TiÖn mÆt ®Çu[/FONT]
  [FONT=.VnTime]vào toolpaths < face xuất hiện bảng chọn đường chạy dao


  [/FONT]

  Chọn thông số của dao và chế độ cắt
  ch[FONT=.VnTime]än hu*íng ch¹y dao ®Ó gia c«ng [/FONT]  [FONT=.VnTime][/FONT]

  [FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]kÝch 2 ®iÓm[/FONT]

  [FONT=.VnTime][/FONT]


  [FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]B*uíc 2: chu tr×nh tiÖn th« [/FONT]
  [FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]Vµo [/FONT]vào toolpaths <Rough xuất hiện bảng chọn đường chạy dao[/FONT]
  [FONT=.VnTime][/FONT]


  [FONT=.VnTime]ch[FONT=.VnTime]än dao[/FONT]

  [FONT=.VnTime][/FONT]

  [FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]chän ®*êng ch¹y dao ®Ó gia c«ng vµ l**u¬ng dÓ* gia c«ng th«[/FONT]

  [FONT=.VnTime][/FONT]

  [FONT=.VnTime]Ta ®*uîc[/FONT]

  [FONT=.VnTime][/FONT]  [FONT=.VnTime]B*uíc 3: chu tr×nh tiÖn tinh[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Vµo [/FONT]vào toolpath< fnish xuất hiện bảng chọn đường chạy dao


  [FONT=.VnTime][/FONT]


  [FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]Chän dao vµ th«ng sè chÕ ®é c¾t[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Chän chiÒu s©u c¾t vµ sè l¸t c¾t gia c«ng hÕt l*uîng d**u[/FONT]

  [FONT=.VnTime][/FONT]

  [FONT=.VnTime]Ta ®*uîc[/FONT]

  [FONT=.VnTime][/FONT]

  [FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]B*uíc 4: c¾t r·nh[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Vµo [/FONT]vào toolpath< Goove xuất hiện bảng chọn đường chạy dao
  Ch[FONT=.VnTime]än 2 point vµ kÝch vµo ®¸y vµ phÇn trªn nhu* h×nh [/FONT]

  [FONT=.VnTime][/FONT]


  [FONT=.VnTime]Chän dao vµ th«ng sè chÕ ®é c¾t[/FONT]

  [FONT=.VnTime][/FONT]


  [FONT=.VnTime]B*uíc 5:tiÖn ren [/FONT]

  [FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]Vµo [/FONT]vào toolpath< Thread xuất hiện bảng chọn dao v[FONT=.VnTime]µ chÕ ®é c¾t b*íc tiÕn b»ng bu*íc ren cÇn gia c«ng[/FONT]
  [FONT=.VnTime][/FONT]


  [FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]Chän ®u*êng ch¹y dao ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi , chän th«ng sè cÇn gia c«ng ren tuú vµo ®*uêng kÝnh cña ph«i[/FONT][/FONT]


  [FONT=.VnTime][FONT=.VnTime][/FONT][/FONT]


  [FONT=.VnTime][FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]B*uíc 6: khoan lç[/FONT][/FONT][/FONT][FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]
  [FONT=.VnTime]Vµo [/FONT]vào toolpath< Drill xuất hiện bảng
  [FONT=.VnTime]Chän mòi khoan vµ th«ng sè chÕ ®é c¾t khi khoan[/FONT]

  [FONT=.VnTime][/FONT]


  [FONT=.VnTime]Chän ®iÓm ®Ó gia c«ng (®iÓm ban ®Çu vµ ®iÓm cuèi )[/FONT]
  [FONT=.VnTime]ChiÒu s©u c¾t[/FONT]

  [FONT=.VnTime][/FONT]

  [FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]Tæng hîp c¸c ®*uêng ch¹y dao [/FONT]
  [/FONT][FONT=.VnTime][/FONT]


  [FONT=.VnTime]M« pháng qu¸ tr×nh gia c«ng [/FONT]

  [FONT=.VnTime][/FONT]


  [FONT=.VnTime][/FONT]
  [FONT=.VnTime]
  [FONT=.VnTime]XuÊt ch*u¬ng tr×nh NC [/FONT]

  [FONT=.VnTime]Chóc c¸c b¹n häc tèt!!![/FONT]
  [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
  [/FONT]
   

Chia sẻ trang này