Đang tải...

Phần mềm Code OBD II của KIA

Thảo luận trong 'Phần mềm và thiết bị chẩn đoán chuyên dụng' bắt đầu bởi hyundai, 7/10/11.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. hyundai
  Offline

  Bằng lái Hạng F
  Expand Collapse

  Tham gia ngày:
  7/10/09
  Số km:
  5,181
  Được đổ xăng:
  2,493
  Mã lực:
  2,130
  Xăng dự trữ:
  13,783 lít xăng
  [TABLE="width: 71, align: center"]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0100[/TD]
  [TD]Mass Air Flow or Volume Air Flow Circuit Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0101[/TD]
  [TD]Mass Air Flow or Volume Air Flow Circuit Range/Performance problem.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0102[/TD]
  [TD]Mass Air Flow or Volume Air Flow Circuit Low Input.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0103[/TD]
  [TD]Mass Air Flow or Volume Air Flow Circuit High Input.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0107[/TD]
  [TD]MAP/BARO Circuit Low Input.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0108[/TD]
  [TD]MAP/BARO Circuit High Input.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0110[/TD]
  [TD]A/T Circuit Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0115[/TD]
  [TD]Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0116[/TD]
  [TD]Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Condition.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0117[/TD]
  [TD]Engine Coolant Temperature Circuit Low Input.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0118[/TD]
  [TD]Engine Coolant Temperature Circuit High Input.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0120[/TD]
  [TD]Throttle Position Malfunction - Circuit A.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0122[/TD]
  [TD]APP/TPP Sensor Switch Low Input - Circuit A.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0123[/TD]
  [TD]APP/TPP Sensor Switch High Input - Circuit A.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0125[/TD]
  [TD]Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0130[/TD]
  [TD]Oxygen Sensor Circuit Malfunction - Bank 1 Sensor 1.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0131[/TD]
  [TD]Oxygen Sensor Circuit Low Voltage - Bank 1 Sensor 1.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0132[/TD]
  [TD]Oxygen Sensor Circuit High Voltage - Bank 1 Sensor 1.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0133[/TD]
  [TD]Oxygen Sensor Circuit Slow Response - Bank 1 Sensor 1.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0134[/TD]
  [TD]Oxygen Sensor Circuit No Activity detected - Bank 1 Sensor 1.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0135[/TD]
  [TD]Oxygen Sensor Heater Circuit Malfunction - Bank 1 Sensor 1.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0136[/TD]
  [TD]Oxygen Sensor Circuit Malfunction - Bank 1 Sensor 2.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0137[/TD]
  [TD]Oxygen Sensor Circuit Low Voltage - Bank 1 Sensor 2.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0138[/TD]
  [TD]Oxygen Sensor Circuit High Voltage - Bank 1 Sensor 2.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0139[/TD]
  [TD]Oxygen Sensor Circuit Slow Response - Bank 1 Sensor 2.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0140[/TD]
  [TD]Oxygen Sensor Circuit No Activity detected - Bank 1 Sensor 2.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0141[/TD]
  [TD]Oxygen Sensor Heater Circuit Malfunction - Bank 1 Sensor 2.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0170[/TD]
  [TD]Fuel Trim Malfunction - Bank 1.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0171[/TD]
  [TD]System too Lean - Bank 1.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0172[/TD]
  [TD]System too Rich - Bank 1.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0261[/TD]
  [TD]Injector Circuit Low - Cyl. 1.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0262[/TD]
  [TD]Injector Circuit High - Cyl. 1.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0264[/TD]
  [TD]Injector Circuit Low - Cyl. 2.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0265[/TD]
  [TD]Injector Circuit High - Cyl. 2.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0267[/TD]
  [TD]Injector Circuit Low - Cyl. 3.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0268[/TD]
  [TD]Injector Circuit High - Cyl. 3.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0270[/TD]
  [TD]Injector Circuit Low - Cyl. 4.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0271[/TD]
  [TD]Injector Circuit High - Cyl. 4.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0300[/TD]
  [TD]Multiple/Random Misfire detected.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0301[/TD]
  [TD]Misfire detected - Cyls. 1-4.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0302[/TD]
  [TD]Misfire detected - Cyls. 1-4.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0303[/TD]
  [TD]Misfire detected - Cyls. 1-4.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0304[/TD]
  [TD]Misfire detected - Cyls. 1-4.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0325[/TD]
  [TD]Knock Sensor Circuit Malfunction[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0326[/TD]
  [TD]Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance - Bank 1 or Single Sensor.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0335[/TD]
  [TD]Crankshaft Position Sensor Malfunction - Circuit A.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0336[/TD]
  [TD]Crankshaft Position Sensor Range/Performance - Circuit A.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0340[/TD]
  [TD]Crankshaft Position Sensor Circuit Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0342[/TD]
  [TD]Crankshaft Position Sensor Circuit Low Input.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0343[/TD]
  [TD]Crankshaft Position Sensor Circuit High Input.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0400[/TD]
  [TD]EGR Flow Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0403[/TD]
  [TD]EGR Circuit Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0404[/TD]
  [TD]EGR Circuit Range/Performance Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0420[/TD]
  [TD]Catalyst System Efficiency below Threshold - Bank 1.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0422[/TD]
  [TD]Main Catalyst Efficiency below Threshold - Bank 1.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0440[/TD]
  [TD]Evaporative Control Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0441[/TD]
  [TD]Evaporative Control System - Improper Purge.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0442[/TD]
  [TD]Evaporative Control System - Small Leak detected.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0443[/TD]
  [TD]Evaporative Control System Purge Control Valve Circuit Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0446[/TD]
  [TD]Evaporative Vent Control Circuit Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0447[/TD]
  [TD]Evaporative Vent Control Circuit Open.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0448[/TD]
  [TD]Evaporative Vent Control Circuit Short.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0450[/TD]
  [TD]Evaporative System Pressure Sensor Circuit Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0452[/TD]
  [TD]Evaporative Control System Pressure Sensor Low Input.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0453[/TD]
  [TD]Evaporative Control System Pressure Sensor High Input.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0455[/TD]
  [TD]Evaporative Control System - Large Leak detected.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0470[/TD]
  [TD]Exhaust Pressure Sensor Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0500[/TD]
  [TD]Vehicle Speed Sensor Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0501[/TD]
  [TD]Vehicle Speed Sensor Range/Performance.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0505[/TD]
  [TD]Idle Air Control System Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0506[/TD]
  [TD]Idle Air Control System Malfunction - RPM Lower than expected.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0507[/TD]
  [TD]Idle Air Control System Malfunction - RPM Higher than expected.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0510[/TD]
  [TD]CTP Switch Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0561[/TD]
  [TD]System Voltage Unstable.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0562[/TD]
  [TD]System Voltage Low.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0563[/TD]
  [TD]System Voltage High.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0601[/TD]
  [TD]Internal Control Module Memory Checksum Error.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0604[/TD]
  [TD]Internal Control Module RAM Error.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0703[/TD]
  [TD]Torque Converter/Brake Pedal Switch Malfunction - Circuit B.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0705[/TD]
  [TD]Transaxle Range Sensor Circuit Malfunction (PRNDL Input).[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0706[/TD]
  [TD]A/T Range Sensor Circuit Range/ Performance.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0710[/TD]
  [TD]Transaxle Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0711[/TD]
  [TD]A/T Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0715[/TD]
  [TD]Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0722[/TD]
  [TD]Output Speed Sensor Circuit No Signal.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0726[/TD]
  [TD]Engine Speed Input Circuit Range/ Performance.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0727[/TD]
  [TD]Engine Speed Input Circuit - No Signal.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0731[/TD]
  [TD]A/T Gear 1 Improper Ratio.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0732[/TD]
  [TD]A/T Gear 2 Improper Ratio.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0733[/TD]
  [TD]A/T Gear 3 Improper Ratio.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0734[/TD]
  [TD]A/T Gear 4 Improper Ratio.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0740[/TD]
  [TD]Torque Converter Clutch System Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0743[/TD]
  [TD]Torque Converter Clutch Circuit Electrical.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0750[/TD]
  [TD]Shift Solenoid "A" Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0753[/TD]
  [TD]Shift Solenoid "A" Electrical.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0755[/TD]
  [TD]Shift Solenoid "B" Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0758[/TD]
  [TD]Shift Solenoid "B" Electrical.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P0760[/TD]
  [TD]Shift Solenoid "C" Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1000[/TD]
  [TD]Readiness Function Code.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1115[/TD]
  [TD]Engine Coolant Temperature Signal from ECM to TCM.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1121[/TD]
  [TD]Throttle Position Sensor Signal Malfunction from ECM to TCM.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1170[/TD]
  [TD]Front Heated Oxygen Sensor Stuck.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1195[/TD]
  [TD]EGR Pressure Sensor (1.6L) or Boost Sensor (1.8L) Open or Short.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1196[/TD]
  [TD]Ignition Switch "Start" Open or Short (1.6L).[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1250[/TD]
  [TD]Pressure Regulator Control Solenoid Valve Open or Short.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1252[/TD]
  [TD]Pressure Regulator Control Solenoid Valve No. 2 Circuit Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1307[/TD]
  [TD]Chassis Acceleration Sensor Signal Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1308[/TD]
  [TD]Chassis Acceleration Sensor Signal Low.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1309[/TD]
  [TD]Chassis Acceleration Sensor Signal High.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1345[/TD]
  [TD]No SGC Signal (1.6L).[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1386[/TD]
  [TD]Knock Sensor Control Zero Test.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1402[/TD]
  [TD]EGR Valve Position Sensor Open or Short.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1449[/TD]
  [TD]Canister Drain Cut Valve Open or Short (1.8L).[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1450[/TD]
  [TD]Excessive Vacuum Leak.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1455[/TD]
  [TD]Fuel Tank Sending Unit Open or Short (1.8L).[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1457[/TD]
  [TD]Purge Solenoid Valve Low System Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1458[/TD]
  [TD]A/C Compressor Control Signal Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1485[/TD]
  [TD]EGR Solenoid Valve Vacuum Open or Short.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1486[/TD]
  [TD]EGR Solenoid Valve Vent Open or Short.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1487[/TD]
  [TD]EGR Boost Sensor Solenoid Valve Open or Short.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1496[/TD]
  [TD]EGR Stepper Motor Malfunction - Circuit 1 (1.8L).[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1497[/TD]
  [TD]EGR Stepper Motor Malfunction - Circuit 2 (1.8L).[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1498[/TD]
  [TD]EGR Stepper Motor Malfunction - Circuit 3 (1.8L).[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1499[/TD]
  [TD]EGR Stepper Motor Malfunction - Circuit 4 (1.8L).[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1500[/TD]
  [TD]No Vehicle Speed Signal to TCM.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1505[/TD]
  [TD]Idle Air Control Valve Opening Coil Voltage Low.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1506[/TD]
  [TD]Idle Air Control Valve Opening Coil Voltage High.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1507[/TD]
  [TD]Idle Air Control Valve Closing Coil Voltage Low.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1508[/TD]
  [TD]Idle Air Control Valve Closing Coil Voltage High.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1523[/TD]
  [TD]VICS Solenoid Valve.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1586[/TD]
  [TD]A/T-M/T Codification.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1608[/TD]
  [TD]PCM Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1611[/TD]
  [TD]MIL Request Circuit Voltage Low.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1614[/TD]
  [TD]MIL Request Circuit Voltage High.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1624[/TD]
  [TD]MIL Request Signal from TCM to ECM.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1631[/TD]
  [TD]Alternator "T" Open or No Power Output (1.8L).[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1632[/TD]
  [TD]Battery Voltage Detection Circuit for Alternator Regulator (1.8L).[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1633[/TD]
  [TD]Battery Overcharge.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1634[/TD]
  [TD]Alternator "B" Open (1.8L).[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1693[/TD]
  [TD]MIL Circuit Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1743[/TD]
  [TD]Torque Converter Clutch Solenoid Valve Open or Short.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1794[/TD]
  [TD]Battery or Circuit Failure.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1795[/TD]
  [TD]4WD Switch Signal Malfunction.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]P1797[/TD]
  [TD]P or N Range Signal or Clutch Pedal Position Switch Open or Short[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   
  Đã được đổ xăng bởi bathinh.

Chia sẻ trang này