Đang tải...

Isuzu khắc phục sự cố không sang số của hộp số tự động trên xe tải isuzu

Thảo luận trong 'Thảo luận kỹ thuật sửa chữa' bắt đầu bởi winner, 24/11/09.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. winner
  Offline

  Tài xế O-H
  Expand Collapse

  Tham gia ngày:
  28/3/09
  Số km:
  951
  Được đổ xăng:
  48
  Mã lực:
  36
  Xăng dự trữ:
  425 lít xăng
  [FONT=&quot]+ Hieän töôïng :[/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT]Hoäp soá töï ñoäng khoâng sang soá, chæ chaïy moät soá nhaát ñònh.[/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT]Hieän töôïng naøy xaûy ra moät caùch khoâng lieân tuïc (chaäp chôøn), xaûy ra khi ta baäc nhieàu phuï taûi.[/FONT]
  + Nguyeân nhaân :
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT]Coù nhieàu nguyeân nhaân daãn ñeán söï coá hoaït ñoäng khoâng oån ñònh cuûa hoäp soá töï ñoäng. Moät caùc nguyeân nhaân maø [/FONT] Coâng Ty OÂtoâ Isuzu Vieät Nam
  ñaõ xöû lyù ñoù laø söï tieáp xuùc giöõa caùc ñieåm noái cöïc aâm bò long neân tín hieäu baùo veà khoâng oån ñònh gaây neân hieän töôïng treân.
  + Caùch xöû lyù :
  1.[FONT=&quot] Kieåm tra xieát chaët laïi ñieåm tieáp xuùc cöïc aâm bò loûng.[/FONT]
  2.[FONT=&quot] Kieåm tra sieát chaët laïi caùc ñieåm tieáp xuùc cöïc aâm khaùc treân xe.[/FONT]
  3.[FONT=&quot] Kieåm tra laïi tình traïng hoaït ñoäng cuûa hoäp soá töï ñoäng vaø xoaù loãi maõ baèng Tech II.[/FONT]
   

  Bài viết khác:

 2. technologyotosd07
  Offline

  Tài xế O-H
  Expand Collapse

  Tham gia ngày:
  22/1/13
  Số km:
  173
  Được đổ xăng:
  50
  Mã lực:
  51
  Giới tính:
  Nam
  Xăng dự trữ:
  266 lít xăng
  bác ơi hình như bị lỗi font bác nên chuyển qua pdf và up lại gip1 em với
   
 3. thuyha_hy
  Offline

  Tài xế O-H
  Expand Collapse

  Tham gia ngày:
  21/10/13
  Số km:
  251
  Được đổ xăng:
  117
  Mã lực:
  76
  Giới tính:
  Nam
  Xăng dự trữ:
  1,606 lít xăng
  bác winner yeu mến ơi bác viết đề tài gì vậy?
   

Chia sẻ trang này