Đang tải...

Cơ bản Kỹ thuật ứng dụng vi điều khiển

Thảo luận trong 'Điện - Điện tử' bắt đầu bởi haui, 4/1/11.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. haui
  Offline

  Tài xế O-H
  Expand Collapse

  Tham gia ngày:
  5/8/09
  Số km:
  3,304
  Được đổ xăng:
  138
  Mã lực:
  381
  Xăng dự trữ:
  -8 lít xăng
  Vi điều khiển Tui đang nghiên cứu ở mức abc đó là điều khiển LED. theo yêu câu của mấy Pác tôi entry vài bài mẫu tham khảo(lập trình không chuyên nên không áp dụng các giải thuật C++, lập trình nhúng):
  I. Điều khiển LED
  1. BẢNG CHUYỂN ĐỔI HỆ NHỊ PHÂN SANG THẬP LỤC PHÂN

  0000 === 0
  0001 === 1
  0010 === 2
  0011 === 3
  0100 === 4
  0101 === 5
  0110 === 6
  0111 === 7
  1000 === 8
  1001 === 9
  1010 === A
  1011 === B
  1100 === C
  1101 === D
  1110 === E
  1111 === F

  2. TẠM QUY ƯỚC “TẮT” ”SÁNG”
  0: SÁNG
  1: TẮT
  3.
  PORT DDR
  INPUT 0xFF 0x00
  OUTPUT 0xFF/0x00 0xFF

  4. BÀI TẬP VÍ DỤ (LẬP TRÌNH THEO KHÔNG THEO GIẢI THUẬT)
  /*===================================================================*/
  //KHAI BÁO Ở THƯ VIỆN
  #include <mega32>
  #include <delay>
  //OUT PUT
  #define LED PORTA
  #define LED1 PORTA.0
  #define LED2 PORTA.1
  #define LED3 PORTA.2
  #define LED4 PORTA.3
  #define LED5 PORTA.4
  #define LED6 PORTA.5
  #define LED7 PORTA.6
  #define LED8 PORTA.7
  // INPUT
  #define pb PIND
  #define pb1 PIND.0
  #define pb2 PIND.1
  #define pb3 PIND.2
  #define pb4 PIND.3
  #define pb5 PIND.4
  #define pb6 PIND.5
  #define pb7 PIND.6
  #define pb8 PIND.7
  // DELAY
  #define time_out 500
  #define time 100
  #define time_1 200
  /*=============================================================*/
  void khoi_tao(void)
  {
  // Declare your local variables here

  // Input/Output Ports initialization
  // Port A initialization
  // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
  PORTA=0xFF;
  DDRA=0xFF;

  // Port B initialization
  // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
  PORTB=0x00;
  DDRB=0x00;

  // Port C initialization
  // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
  PORTC=0x00;
  DDRC=0x00;

  // Port D initialization
  // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
  PORTD=0xFF;
  DDRD=0x00;

  // Timer/Counter 0 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: Timer 0 Stopped
  // Mode: Normal top=FFh
  // OC0 output: Disconnected
  TCCR0=0x00;
  TCNT0=0x00;
  OCR0=0x00;

  // Timer/Counter 1 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: Timer 1 Stopped
  // Mode: Normal top=FFFFh
  // OC1A output: Discon.
  // OC1B output: Discon.
  // Noise Canceler: Off
  // Input Capture on Falling Edge
  // Timer 1 Overflow Interrupt: Off
  // Input Capture Interrupt: Off
  // Compare A Match Interrupt: Off
  // Compare B Match Interrupt: Off
  TCCR1A=0x00;
  TCCR1B=0x00;
  TCNT1H=0x00;
  TCNT1L=0x00;
  ICR1H=0x00;
  ICR1L=0x00;
  OCR1AH=0x00;
  OCR1AL=0x00;
  OCR1BH=0x00;
  OCR1BL=0x00;

  // Timer/Counter 2 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: Timer 2 Stopped
  // Mode: Normal top=FFh
  // OC2 output: Disconnected
  ASSR=0x00;
  TCCR2=0x00;
  TCNT2=0x00;
  OCR2=0x00;

  // External Interrupt(s) initialization
  // INT0: Off
  // INT1: Off
  // INT2: Off
  MCUCR=0x00;
  MCUCSR=0x00;

  // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
  TIMSK=0x00;

  // Analog Comparator initialization
  // Analog Comparator: Off
  // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
  ACSR=0x80;
  SFIOR=0x00;
  }
  /*==========================================================*/
  // CHƯƠNG TRÌNH LED NHẤP “NHÁY” 3 LẦN
  void Ctr_1(void)
  {
  char i;
  for(i=0;i<3;i++)
  {
  LED=0x00;
  delay_ms(time_out);
  LED=0xFF;
  delay_ms(time_out);
  }
  }
  /*==========================================================*/
  // CHƯƠNG TRÌNH LED SÁNG NGOÀI VÀO VÀ SÁNG TRONG RA 3 LẦN
  void Ctr_2(void)
  {
  char i;
  for(i=0;i<3;i++)
  {
  LED=0x7E; //LED 1,8 SÁNG
  delay_ms(time);

  LED=0x3C; //LED 1,2,7,8 SÁNG
  delay_ms(time);

  LED=0x18; //LED 1,2,3,6,7,8 SÁNG
  delay_ms(time);


  LED=0x00; //LED 1,2,3,4,5,6,7,8 SÁNG
  delay_ms(time);

  LED=0xE7; //LED 4,5 SÁNG
  delay_ms(time);

  LED=0xC3; //LED 3,4,5,6 SÁNG
  delay_ms(time);

  LED=0x81;
  delay_ms(time);

  LED=0x00;
  delay_ms(time);
  }
  }
  /*==========================================================*/
  // CHƯƠNG TRÌNH LED SÁNG TỪ LED.1 ĐẾN LED.8 (3 LẦN)
  void Ctr_3(void)
  {
  char i;
  for(i=0;i<3;i++)
  {
  LED=0x7F; // LED 1 SÁNG
  delay_ms(time);

  LED=0x3F; // LED 1,2 SÁNG
  delay_ms(time);

  LED=0x1F; // LED 1,2,3 SÁNG
  delay_ms(time);

  LED=0x0F; // LED 1,2,3,4 SÁNG
  delay_ms(time);

  LED=0x0F; // LED 1,2,3,4,5 SÁNG
  delay_ms(time);

  LED=0x03; // LED 1,2,3,4,5,6 SÁNG
  delay_ms(time);

  LED=0x01; // LED 1,2,3,4,5,6,7 SÁNG
  delay_ms(time);

  LED=0x00; // LED 1,2,3,4,5,6,7,8 SÁNG
  delay_ms(time);
  }
  }
  /*==========================================================*/
  // CHƯƠNG TRÌNH LED TẮT TỪ LED.1 ĐẾN LED.8 VÀ NGƯỢC LẠI (3 LẦN)
  void Ctr_4(void)
  {
  char i;
  for(i=0;i<3;i++)
  {
  LED=0x00; //TẤT CẢ LED ĐỀU SÁNG
  delay_ms(time_1);

  LED=0x80; // LED 1 TẮT
  delay_ms(time_1);

  LED=0x40; // LED 2 TẮT
  delay_ms(time_1);

  LED=0x20; // LED 3 TẮT
  delay_ms(time_1);

  LED=0x10; // LED 4 TẮT
  delay_ms(time_1);

  LED=0x08;
  delay_ms(time_1);

  LED=0x04;
  delay_ms(time_1);

  LED=0x02;
  delay_ms(time_1);

  LED=0x01;
  delay_ms(time_1);


  /*==================================================*/
  LED=0x00; //TẤT CẢ LED ĐỀU SÁNG
  delay_ms(time_1);

  LED=0x01; // LED 8 TẮT
  delay_ms(time_1);

  LED=0x02; // LED 7 TẮT
  delay_ms(time_1);

  LED=0x04;
  delay_ms(time_1);

  LED=0x08;
  delay_ms(time_1);

  LED=0x10;
  delay_ms(time_1);

  LED=0x20;
  delay_ms(time_1);

  LED=0x40;
  delay_ms(time_1);

  LED=0x80;
  delay_ms(time_1);
  }
  }
  /*==========================================================*/
  // CHƯƠNG TRÌNH LED SÁNG TỪ LED.1 ĐẾN LED.8 (3 LẦN)
  void Ctr_5(void)
  {
  char i;
  for(i=0;i<3;i++)
  {
  LED=0xFF; // TẤT CẢ LED ĐỀU TẮT
  delay_ms(time_1);

  LED=0x7F; // LED 1 SÁNG
  delay_ms(time_1);

  LED=0xBF; // LED 2 SÁNG
  delay_ms(time_1);

  LED=0xDF; // LED 3 SÁNG
  delay_ms(time_1);

  LED=0xEF;
  delay_ms(time_1);

  LED=0xF7;
  delay_ms(time_1);

  LED=0xFB;
  delay_ms(time_1);

  LED=0xFD;
  delay_ms(time_1);

  LED=0xFE;
  delay_ms(time_1);
  }
  }
  /*==========================================================*/
  void main(void)
  {
  char i;
  khoi_tao();
  while (1)
  {
  if (pb1==0) // Nếu phím 1 nhấn thì chương trình 1 chạy,(giữa pb1 và 0 là hai dấu”=”)
  Ctr_1();

  if(pb2==0) // nếu nhấn phím 2 thì Ctr_2,Ctr_3,Ctr_4 chạy
  {
  Ctr_2();
  Ctr_3();
  Ctr_4();
  Ctr_5();
  }
  if(pb3==0) // Nhấn phím 3 thì thực hiện doạn lệnh dưới.
  {
  for(i=0;i<5;i++)
  {
  LED=~LED; // TẤT CẢ LED NHẤP NHÁY
  delay_ms(time_1);
  }
  }
  };
  }


  II. ĐIỀU CHỈNH TẦN SỐ.(LED sáng dần hoặc tối dần)

  B1. điều chỉnh timers trước khi lưu file như bảng:
  khai báo ở timers:
  B2. VIẾT CHƯƠNG TRÌNH
  Program type : Application
  Clock frequency : 11,059200 MHz
  Memory model : Small
  External SRAM size : 0
  Data Stack size : 512
  *****************************************************/
  // Bài 1 TRƯỜNG HỢP LED 6 SÁNG DẦN
  #include <mega32> ( viết ở chổ khai báo)
  #include <delay>
  #define pwm OCR1AL
  char n=0,time_out=0;

  interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void) (cái này có do bước 1 )
  {
  time_out++;
  pwm=time_out;
  if(time_out>254)
  {
  time_out=0 ;
  }

  }
  // Declare your global variables here
  /*=========================================================================*/
  void khoi_tao(void)
  {
  // Declare your local variables here

  // Input/Output Ports initialization
  // Port A initialization
  // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
  PORTA=0x00;
  DDRA=0x00;

  // Port B initialization
  // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
  PORTB=0x00;
  DDRB=0x00;

  // Port C initialization
  // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
  PORTC=0x00;
  DDRC=0x00;

  // Port D initialization
  // Func7=Out Func6=In Func5=Out Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  // State7=0 State6=T State5=0 State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
  PORTD=0x00;
  DDRD=0xA0;

  // Timer/Counter 0 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: Timer 0 Stopped
  // Mode: Normal top=FFh
  // OC0 output: Disconnected
  TCCR0=0x00;
  TCNT0=0x00;
  OCR0=0x00;

  // Timer/Counter 1 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: 10,800 kHz
  // Mode: Ph. correct PWM top=00FFh
  // OC1A output: Inverted
  // OC1B output: Discon.
  // Noise Canceler: Off
  // Input Capture on Falling Edge
  // Timer 1 Overflow Interrupt: Off
  // Input Capture Interrupt: Off
  // Compare A Match Interrupt: Off
  // Compare B Match Interrupt: Off
  TCCR1A=0xC1;
  TCCR1B=0x05;
  TCNT1H=0x00;
  TCNT1L=0x00;
  ICR1H=0x00;
  ICR1L=0x00;
  OCR1AH=0x00;
  OCR1AL=0x00;
  OCR1BH=0x00;
  OCR1BL=0x00;

  // Timer/Counter 2 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: 10,800 kHz
  // Mode: Phase correct PWM top=FFh
  // OC2 output: Inverted PWM
  ASSR=0x00;
  TCCR2=0x77;
  TCNT2=0x00;
  OCR2=0x00;

  // External Interrupt(s) initialization
  // INT0: Off
  // INT1: Off
  // INT2: Off
  MCUCR=0x00;
  MCUCSR=0x00;

  // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
  TIMSK=0x40;

  // Analog Comparator initialization
  // Analog Comparator: Off
  // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
  ACSR=0x80;
  SFIOR=0x00;

  // Global enable interrupts
  #asm("sei")
  }

  /*==================================================================*/
  void main(void)
  {
  khoi_tao();
  while (1)
  {

  };
  }
  ===========================================================================
  //Bài 2. TRƯỜNG HỢP LED 6 TỐI DẦN
  #include <mega32>
  #include <delay>
  #define pwm OCR1AL
  char n=0,time_out=254;

  interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void)
  {
  time_out--;
  pwm=time_out;
  if(time_out<0)
  {
  time_out=254 ;
  }

  }
  /*==================================================*/
  void khoi_tao(void)
  PHẦN NÀY LÀ CHƯƠNG TRÌNH CON GIÔNG TRÊN (ĐOẠN MÀU XANH) KO VIET LẠI NỮA NHA.
  /*==================================================*/
  void main(void)
  {
  khoi_tao();
  while (1)
  {

  };
  }
  ===========================================================================
  // Bài 3 ĐIỀU CHỈNH SÁNG DẦN CHO 8 LED
  #include <mega32>
  #include <delay>
  #define LED PORTD
  void delay(int time_out)
  {
  int i;
  for(i=0;i<time_out;i++)
  delay_us(50);
  }
  /*==================================================*/
  void khoi_tao(void)
  PHẦN NÀY LÀ CHƯƠNG TRÌNH CON GIÔNG TRÊN (ĐOẠN MÀU XANH) KO VIET LẠI NỮA NHA. Lưu ý ở
  PORTD=0x00;
  DDRD=0xFF;
  /*==================================================*/
  void main(void)
  {
  khoi_tao();
  while (1)
  {
  char i,n;
  for(n=0;n<30>254)
  i=0;
  };
  }
  =============================================
  // Bài 4 ĐIỀU CHỈNH TỐI DẦN CHO 8 LED

  GIỐNG BÀI 3 HOÀN TOÀN CHỈ SỦA Ở MỤC TRONG while (1) HAI CHỔ MÀU XANH

  while (1)
  {
  char i,n;
  for(n=0;n<30;n++)
  LED=0x00;
  delay(i);
  LED=0xFF;
  delay(254-i);
  i--;
  if(i<0)
  i=254;

  };
  }
  (Viết cho 8 LED hoàn toàn có thể làm cho 1 LED. bàng cách cho từng PORT. ví dụ: PORTD.0 =.........)
   

Chia sẻ trang này