Đang tải...

Danh hiệu dành cho ferrari.57

 1. 15
  Thưởng vào: 20/9/17

  Tôi yêu O-H !

 2. 20
  Thưởng vào: 26/2/16

  Vượt lên thử thách !

 3. 5
  Thưởng vào: 30/12/15

  Khởi động cùng O-H

 4. 1
  Thưởng vào: 15/11/15

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H