Đang tải...

Danh hiệu dành cho quyet654321

 1. 40
  Thưởng vào: 20/12/19

  Cống hiến hết mình vì O-H

 2. 10
  Thưởng vào: 28/11/19

  Không ngừng cố gắng !

 3. 25
  Thưởng vào: 26/11/19

  Chia sẻ khó khăn cùng O-H

 4. 15
  Thưởng vào: 23/10/19

  Tôi yêu O-H !

 5. 20
  Thưởng vào: 21/10/19

  Vượt lên thử thách !

 6. 5
  Thưởng vào: 19/10/19

  Khởi động cùng O-H

 7. 1
  Thưởng vào: 18/10/19

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H