Đang tải...

Danh hiệu dành cho saovietauto

 1. 15
  Thưởng vào: 26/10/17

  Tôi yêu O-H !

 2. 20
  Thưởng vào: 5/9/16

  Vượt lên thử thách !

 3. 5
  Thưởng vào: 6/4/16

  Khởi động cùng O-H

 4. 1
  Thưởng vào: 3/1/14

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H