Đang tải...

Chúc các cụ ngày cuối tuần an lành hạnh phúc!

"Một tuần lễ với người chăm chỉ có 7 ngày, còn với kẻ lười biếng có 7 ngày mai"

Hãng khác phần mềm xác định lỗi oto thế hệ cũ

Thảo luận trong 'Ô tô' bắt đầu bởi buiquangnghia_1990, 6/9/12.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. buiquangnghia_1990
  Offline

  buiquangnghia_1990 Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  7/10/11
  Số km:
  546
  Được đổ xăng:
  212
  Xăng:
  703 lít xăng
  #1 buiquangnghia_1990, 6/9/12
  Last edited by a moderator: 2/12/12
  Lùa chän xe
  Chän lo¹i xe KiÓu xe Lo¹i ®éng c¬

  Mitsubishi Galant (74-93) 2.0 16V


  H*íng dÉn ®äc vµ xo¸ m· lçi
  C¸ch t×m vÞ trÝ cña ®Çu gi¾c chÈn ®o¸n trªn xe nh* H×nh vÏ
  C¸ch ®äc m· lçi:
  - §¶m b¶o t¾t c«ng t¾c kho¸ ®iÖn chÝnh
  - Nèi mét v«n kÕ t*¬ng tù gi÷a ®Çu 1 vµ 12 (H×nh 1)
  - T¾t c«ng t¾c kho¸ ®iÖn chÝnh
  - §Õm sè lÇn gãc lÖch cña kim v«n kÕ. X¸c ®Þnh m· lçi vµ so s¸nh víi b¶ng néi dung m· lçi.
  - Mçi m· lçi bao gåm hai nhãm cña mét hoÆc nhiÒu gãc lÖch kim v«n kÕ (H×nh 2)
  - C¸c gãc lÖch dµi chØ thÞ hµng chôc cña m· lçi (H×nh 2) [A]
  - C¸c gãc lÖch ng¾n chØ thÞ hµng ®¬n vÞ cña m· lçi (H×nh 2)[C]
  - Mét ®o¹n nghØ ng¾n sÏ ph©n chia mçi gãc lÖch cña kim v«n kÕ (H×nh 2)
  - Mét ®o¹n nghØ dµi sÏ ph©n chia cho mçi m· lçi (H×nh 2) [D]
  - VÝ dô: M· lçi 12 ®*îc minh ho¹ trªn H×nh 2
  Chó ý: NÕu c¸c ®é lÖch cña kim v«n kÕ thay ®æi nhanh theo chiÒu thuËn vµ theo chiÒu ng*îc:
  hÖ thèng lµm viÖc b×nh th*êng, kh«ng t×m ra lçi. NÕu kho¶ng ch¹y cña v«n kÕ (®iÖn ¸p cao): chØ
  thÞ mét lçi kh«ng tin cËy trong khèi ®iÒu khiÓn ®éng o¬ ECM.
  C¸ch xo¸ m· lçi:
  - §¶m b¶o t¾t c«ng t¾c kho¸ ®iÖn chÝnh
  - Th¸o c¸p ©m nguån ¾c quy
  - §îi trong kho¶ng thêi gian 15 gi©y hoÆc h¬n
  - Nèi l¹i c¸p ©m nguån cña ¾c quy
  C¶nh b¸o : viÖc nµy cã thÓ lµm lçi bé nhí trong khèi ®iÖn tö (vÝ dô m· ®µi, ®ång hå)  bác nào quan tâm để lại mail em gửi cho  Thông báo: chủ topic vào sửa lại bài viết của mình đặt link và điểm để các thành viên có thể Download, không bắt thành viên để lại Email!

  Edited by Vipphuc
   
 2. minhtam2235
  Offline

  minhtam2235 Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  4/4/12
  Số km:
  43
  Được đổ xăng:
  19
  Xăng:
  803 lít xăng
 3. balong_autotn
  Offline

  balong_autotn Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  2/3/12
  Số km:
  469
  Được đổ xăng:
  143
  Xăng:
  1,157 lít xăng
  bác có thể cho em xin một bản được ko ?cảm ơn bác nhiều.
   
 4. buiquangnghia_1990
  Offline

  buiquangnghia_1990 Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  7/10/11
  Số km:
  546
  Được đổ xăng:
  212
  Xăng:
  703 lít xăng
  đã gửi cho hai bác.kiểm tra dùm em nhé
   
 5. vothanhlap
  Offline

  vothanhlap Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  19/12/09
  Số km:
  342
  Được đổ xăng:
  45
  Xăng:
  266 lít xăng
 6. thohaui
  Offline

  thohaui Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  12/10/11
  Số km:
  525
  Được đổ xăng:
  138
  Xăng:
  2,586 lít xăng
 7. nguyen_nhut6789
  Offline

  nguyen_nhut6789 Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  6/3/12
  Số km:
  548
  Được đổ xăng:
  150
  Xăng:
  1,481 lít xăng
 8. buiquangnghia_1990
  Offline

  buiquangnghia_1990 Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  7/10/11
  Số km:
  546
  Được đổ xăng:
  212
  Xăng:
  703 lít xăng
  đã gửi cho các bác rồi đó
   
 9. chuot_auto
  Offline

  chuot_auto Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  28/9/11
  Số km:
  51
  Được đổ xăng:
  49
  Xăng:
  299 lít xăng
  Bác cho em xin một bản nhé! Em đang tìm cái này bữa giờ, may gặp bác, cảm ơn bác nhiều!
  mtv13211@yahoo.com
   
 10. ngocanh_102
  Offline

  ngocanh_102 Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  17/9/12
  Số km:
  998
  Được đổ xăng:
  1,032
  Xăng:
  5,675 lít xăng
 11. bao45th1
  Online

  bao45th1 Guest

 12. son04
  Offline

  son04 Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  19/4/12
  Số km:
  210
  Được đổ xăng:
  11
  Xăng:
  255 lít xăng

Chia sẻ trang này